SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16104
TLMV16104
Schrijven voor een breed publiek: theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16104
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
ContactpersoonL.J. Ham
E-maill.j.ham@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Docent
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.E. Leerdam
Overige cursussen docent
Docent
S.L. Reinders
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student inzicht in zijn/haar eigen schrijfprocessen en met name in de sterke en zwakke kanten ervan. De student is bovendien in staat om op basis van een zelfanalyse realistische leerdoelen te formuleren.
Na afloop van de cursus is de student in staat om inzicht te verwerven genre-eisen en schrijftechnieken en deze toe te passen op eigen teksten.
Na afloop van de cursus is de student in staat om teksten te schrijven die voor een breed publiek toegankelijk zijn.
Na afloop van de cursus is de student in staat om feedback op eigen teksten adequaat te verwerken.
Inhoud
Om goed academisch te schrijven voor een breed publiek moet je kennis hebben van schrijftechnieken en moet je ze leren beheersen. In deze cursus richten we ons op schrijftechnieken voor twee specifieke genres: het populair-wetenschappelijke essay en de Ted Talk, die we analyseren om te ontdekken aan welke genre-eisen ze voldoen. Vervolgens pas je die eisen toe op een eigen essay en een script voor een Ted Talk.
 
Een goede schrijver worden, betekent genres leren beheersen en dat begint bij goed lezen: genre-eisen en goede voorbeelden van het genre bestuderen en je afvragen waarin de structuur, de toon, de stijl, de inhoud van een indrukwekkende Ted Talk verschilt van die van een slaapverwekkende? Die analytische kennis leer je kritisch toepassen op je eigen teksten.
 
Goede schrijvers maken intensief en structureel gebruik  van feedback voor het herschrijven van hun werk. In de cursus geven studenten wekelijks commentaar op teksten van medestudenten en leren zij hun producten te reviseren.
 
Goede schrijvers onderscheiden zich bovendien omdat ze inzicht hebben in de sterke en zwakke kanten van hun eigen schrijfprocessen. In de cursus reflecter je schrijfprocessen door schrijfdagboeken bij te houden en analyseren je ze met behulp van logging-software.

Arbeidsmarktoriƫntatie:
Deze cursus leert studenten academische resultaten te vertalen in producten voor een breed publiek, en leert ze ook schrijfproducten van anderen te verbeteren middels feedback die ze geven. Beide vaardigheden (zelf schrijven en opbouwende feedback leveren) spelen in een hele range van functies een grote rol: beleidsmedewerker maar ook journalist moet over deze vaardigheden beschikken.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
De cursus kent werkcolleges waarin studenten aan de hand van discussies, oefeningen en feedback inzicht vergroten in hun eigen schrijfprocessen en zo hun schrijfvaardigheid ontwikkelen. Daarnaast werken studenten thuis aan schrijfopdrachten en het verwerken van (elektronische) feedback van docenten en medestudenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van vakliteratuur, maken van schrijfopdrachten en geven van feedback op schrijfproducten van mede-studenten.

Bijdrage aan groepswerk
Bijdrage aan het groepswerk bestaat in deze cursus uit het (leren) geven van feedback aan mede-studenten.

Toetsen
Portfolio
Weging70
Minimum cijfer-

Verslag
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Portfolio met schrijfopdrachten en verslag over feedback geven.

Deadlines
Week 6; inleveren verslag over ervaringen met feedback geven
Week 9: inleveren portfolio met schrijfopdrachten en logboek.

SluitenHelpPrint
Switch to English