SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V14120
TL3V14120
De gevoelige communicator
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V14120
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. J.J.A. van Berkum
Telefoon7984
E-mailj.vanberkum@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is onderdeel van de minor Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus (a) raak je bekend met psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk onderzoek naar emoties, socialiteit, en de relatie met (vooral talige) communicatie, (b) krijg je inzicht in hoe deze kennis je kan helpen om emotie- en communicatie-gerelateerde verschijnselen in jouw toekomstige vakgebied, de samenleving, en wellicht je eigen leven, beter te begrijpen, en (c) doe je vaardigheden op om relevante wetenschappelijke literatuur te duiden en je er kritisch toe te verhouden. Deze doelen zijn gericht op gevorderde studenten in álle Ba’s waar menselijke emotie, socialiteit, en communicatie een belangrijke rol speelt, binnen de geesteswetenschappen (LAS, TCS, CIW, taal- of literatuurwetenschap, filosofie, geschiedenis, media- en cultuurstudies, muziekwetenschap, etc.), maar ook daarbuiten (ASW, pedagogiek, onderwijskunde, rechtsgeleerdheid etc.).
 
Inhoud
In onderzoek naar talige communicatie is veel gekeken naar hoe taal als ‘code’ in elkaar zit, en naar hoe de hersenen van taalgebruikers die code ‘genereren’ of ‘kraken’. Maar taalgebruikers doen natuurlijk veel meer dan dat -- met taal doen ze dingen met elkaar. En daarmee komen onvermijdelijk ook allerlei emoties om de hoek kijken. In deze cursus bestuderen we vanuit psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk perspectief hoe talige (en soms niet-talige) communicatie is verbonden met emoties. In het eerste deel van de cursus verdiep je je in het wetenschappelijk onderzoek naar emoties en bekijken we hoe je emotie kan definiëren, waar onze emoties vandaan komen, hoe nuttig ze zijn, welke bewuste en onbewuste aspecten ze hebben, en hoe je ze kunt bemeten. Ook onderzoeken we het belang van sociale emoties, en hoe deze diep verbonden zijn met de morele, normatieve, en nogal ‘ingroup’-gerichte aard van Homo Sapiens. Je raakt daarnaast bekend met een analytisch kader waarin de raakvlakken tussen emotie en talige communicatie systematisch in kaart kunnen worden gebracht. Na het leggen van deze diverse fundamenten nemen we in het tweede deel van de cursus een aantal specifieke ‘gevoelige’ communicatiekwesties onder de loep, zoals het gebruik van scheldwoorden, het nut van indirecte taal, het verwerken van moreel beladen verhaaltjes, het belang van roddelen, de functies van emoji, en de rol van emoties in ons gebruik van sociale media. Deze cursus zal je veel inzicht geven in de aard van menselijke communicatie, en in de mechanismes achter emotie en sociaal gedrag -- kennis die je in veel professionele en andere situaties goed van pas zal komen. De cursus is onderdeel van de interdisciplinaire minor “Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de Geesteswetenschappen”, maar is ook zelfstandig goed te volgen. Vanwege de minorcontext zijn er geen inhoudelijke ingangseisen, maar we verwachten wél dat je op Ba3-niveau kan denken en communiceren.
 
Let op: de cursus heeft onvermijdelijk enige overlap met de TCS TOC Emoties (algemeen emotiekader, scheldwoorden, indirecte taal); raadpleeg de coördinator eventueel voor details.  
 
Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk, d.w.z. opdrachten en toetsen mogen desgewenst ook in het Engels gemaakt worden. Als je dit wilt, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Een textbook over emoties -- wordt nader bekend gemaakt
Kosten materiaal:60,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Zowel in de hoorcolleges als in de werkcolleges worden centrale thema’s geïntroduceerd. In de werkcolleges is echter ook ruimte voor toelichting en verdieping, via het plenair of in subgroepjes bespreken van vooraf bestudeerd materiaal of eerder gemaakte opdrachten, en (soms) via het ter plekke uitvoeren van aanvullende opdrachten

Voorbereiding bijeenkomsten
De voorgeschreven literatuur lezen (of webvideo's bekijken), de opdrachten vooraf maken, en een actieve houding innemen t.a.v. de stof. We verwachten dat jullie 100% voorbereid op alle hoor- en werkcolleges komen

Bijdrage aan groepswerk
Actieve opstelling in groepsdiscussies, en evenredige bijdrage aan groepsopdrachten (als onderdeel van het portfolio).

Toetsen
Toets 1
Weging40
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
We beoordelen je kennis van en inzicht in de stof die in de colleges en de literatuur is behandeld, je vermogen om op de stof te kunnen reflecteren en daar schriftelijk en mondeling over te kunnen presenteren, en je actieve deelname (d.w.z. of je in deze cursus qua aanwezigheid en opdrachten aan de inspanningsverplichtingen hebt voldaan).

Deadlines
Wordt bekend gemaakt in cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English