SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V16001
TL2V16001
Latijn wereldtaal van Middeleeuws Europa
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. H.G.E. Rose
Telefoon+31 30 2537813
E-mailh.g.e.rose@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.G.E. Rose
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.G.E. Rose
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingIs onderdeel minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie. Equivalent aan TL1V14006
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in de ontwikkeling van het Latijn in middeleeuws Europa; maakt kennis met Latijnse teksten uit de periode in brontaal en vertaling; leert de weg kennen in wetenschappelijk instrumentarium; leert verworven kennis en inzicht verwoorden, mondeling en schriftelijk. De succesvolle student is (1) in staat om op verdiepend niveau relevante bronteksten in vloeiend Nederlands te vertalen, en in hun context te interpreteren, en (2) in staat om een academische samenvatting te maken.
Inhoud
Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).
 
Centraal staat de rol van het Latijn als belangrijkste communicatietaal in middeleeuws Europa. De cursus geeft een inleiding in de ontwikkeling van het Latijn in de vroege Middeleeuwen (tot c. 1000) en gaat in op de verhouding tussen Latijn en volkstalen in de verschillende regio's van middeleeuws Europa (Frankrijk, Spanje, Italië, Britse eilanden). We lezen bronteksten in het Latijn en deels in vertaling, die van deze ontwikkeling en verhouding getuigen. Teksten die zeker aan de orde komen zijn de Historia ecclesiastica van Beda, de Etymologiae van Isidorus van Sevilla, de brief De litteris colendis vanKarel de Grote.
Excursie: de handschriften van de Utrechtse UB.

Deze cursus is het 3e vak in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Tlc-Latijn II (TL2V14003)
Voorkennis
Kennis van het Latijn op verdiepend niveau
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursus TLV14003 Latijn 2
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Inleidende colleges en werkcolleges

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding Latijnse teksten ter analyse en vertaling; voorbereiding secundaire literatuur ter discussie

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname

Toetsen
Opdracht
Weging25
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inzicht in de ontwikkeling van het Latijn in vroegmiddeleeuws Europa;
kennis van Latijnse teksten uit de periode in brontaal en vertaling;
hantering wetenschappelijk instrumentarium;
vaardigheid in vertalen en analyseren/contextualiseren van bronteksten op verdiepend niveau;
schrijfvaardigheid: academische samenvatting.

Deadlines
Toets 1 en schriftelijk tentamen worden geroosterd; deadline opdracht (academische samenvatting) einde blok.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English