SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V16001
TL1V16001
Latijnse cultuur van de Middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. H.G.E. Rose
Telefoon+31 30 2537813
E-mailh.g.e.rose@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H.G.E. Rose
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.G.E. Rose
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus vervangt TL2V14006
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in de Latijnse cultuur van de Middeleeuwen; maakt kennis met Latijnse teksten in brontaal en vertaling aan de hand van een per jaar wisselend genre, onderwerp of concept; leert de weg kennen in wetenschappelijk instrumentarium; leert verworven kennis en inzicht verwoorden, mondeling en schriftelijk. De succesvolle student is in staat om relevante bronteksten in vloeiend Nederlands te vertalen en in hun context te interpreteren.
Inhoud
We komen centrale aspecten van de middeleeuwse cultuur op het spoor via Latijnse teksten en hun culturele context (woord, beeld, materiële resten). Aan de hand van een per jaar wisselend thema lezen we bronteksten in het Latijn en deels in vertaling, en bestuderen we via secundaire literatuur, beeldmateriaal en zo mogelijk materiële resten de culturele context. Het thema kan zijn een literair genre (bijvoorbeeld satire, brieven, geschiedschrijving), maar ook een onderwerp (reizen, religie, wonderen, heiligen) of een concept dat, voor zover mogelijk, aansluit bij de actualiteit (vriendschap, culturele diversiteit, meertaligheid). NB Systematische behandeling van de Latijnse grammatica behoort niet tot de cursusdoelen; cursus gaat uit van algemene kennis van de Latijnse grammatica (zie voorkennis).
Excursie: Indien mogelijk, een relevante tentoonstelling.
Ingangseisen
Voorkennis
Er wordt uitgegaan van kennis van de Latijnse grammatica op het niveau van VWO eindexamen. Als de middelbare schoolopleiding deze voorkennis niet biedt, kan dit niveau worden bereikt door het volgen van de cursussen Latijn I en II.
Voorkennis kan worden opgedaan met
TL1V14004 en TL2V14003.
Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator.
Verplicht materiaal
Boek
C. Fisser: Studeo. Een moderne Latijnse grammatica (Leiden 2005 of later) of Hans Oranje, Latinitas (Amsterdam 1993 of later)
Woordenboek
H. Pinkster: Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam 1998 of later)
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt tijdens de cursus verspreid en bekend gemaakt.
Kosten materiaal
EUR 62,50 (Kosten verplicht materiaal)
Werkvormen
Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van te lezen bronteksten en secundaire literatuur

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer-

Deadlines
Einde blok

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Vaardigheid in het lezen en interpreteren van middeleeuws Latijnse teksten in brontaal en vertaling; inzicht in genre, concept of onderwerp dat in de cursus centraal staat in zijn
culturele context; vaardigheid in het mondeling en schriftelijk verwoorden van verworven kennis.


NB:geldt voor alle toetsvormen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English