SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE3V14303
NE3V14303
Meertaligheid in Nederland vroeger en nu
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE3V14303
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.A.M. Besamusca
Telefoon+31 30 2536266
E-mailA.A.M.Besamusca@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.A.M. Besamusca
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.A.M. Besamusca
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.M. Nortier
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingje kunt tijdens de wijzigingsdagen niet inschrijven voor deze cursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student is bekend met het vakgebied Meertaligheid, en is in staat opgedane kennis uit heden en verleden in de praktijk te herkennen en toe te passen.
Inhoud
In deze tweede cursus van Verdiepingspakket Diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur bestuderen we meertaligheid in het Nederlandse taalgebied vanuit diachroon en synchroon perspectief. De cursus opent met 4 thematische blokken, die elk één week duren. Na deze eerste fase, die afgesloten wordt met een tentamen, verdiepen de studenten zich in een specifiek thema.  Bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderzoek zal in het bijzonder aandacht geschonken worden aan het opstellen van een onderzoeksplan en het formuleren van een onderzoeksvraag. Het werk van de studenten mondt uit in een presentatie en een nota. De vier thema’s zijn: 
1. Diglossie – taalverschuiving. In een diglossie situatie, zowel in verleden als    heden,  hebben een ´hoge´ en een ´lage´ taal gescheiden functies. Zo was in het verleden Latijn de hoge variëteit en de verschillende volkstalen waren de lage variëteiten.
2. Codewisseling is van alle tijden en betreft het gebruik van twee talen in één (conversationele) setting.
3. Handelstalen: In handelssituaties zijn mensen betrokken met verschillende talen, die elkaar niet kunnen verstaan. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe talen, zoals pidgins en  creolen en mengtalen. In het verleden waren er net als nu functioneel beperkte handelstalen, bijvoorbeeld voor     communicatie tussen de Hanzesteden.
4.  Beleid/politiek; standaardisatie: door standaardisatie krijgt een (minderheids-)taal status. Centraal staan invloed en bemoeienis van de overheid op meertaligheid voor en achter de voordeur.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Duits deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding

Deze cursus is het 2e vak in Verdiepingspakket  Diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

 
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Voorkennis
Kennis die is opgedaan in de basispakketten Nederlands of een equivalent daarvan.

Als je twijfelt of je over deze voorkennis beschikt, raden wij je dringend aan contact op te nemen met de cursuscoördinator
Verplicht materiaal
Boek
wordt nog bekend gemaakt
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Het hoor/werkcollege in de avond is toegankelijk vol- en deeltijdstudenten. Voltijdstudenten volgen alleen de eerste twee uur en volgen in de loop van de week twee werkcolleges van 2 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven literatuur bestuderen en eventuele opdrachten voorbereiden

Werkcollege

Toetsen
Nota
Weging40
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en toepassing van opgedane inzichten rond issues die rond meertaligheid en het Nederlands (in Nederland en daarbuiten) spelen.

Deadlines
zie studiehandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English