SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE3V14203
NE3V14203
De letterkundig onderzoeker aan het werk
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE3V14203
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S.B. Vitse
E-mailS.B.Vitse@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
prof. dr. A.A.M. Besamusca
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G. Buelens
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.J.M. Caers
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Geerdink
Overige cursussen docent
Docent
S.L. Reinders
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket: 'Nederlandse literaturen'
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De studenten kunnen
- theoretische en methodologische benaderingen verklaren, met elkaar vergelijken en toepassen;
- theoretische concepten definiëren en toepassen;
- secundaire literatuur analyseren en verwerken in een eigen onderzoek;
- op basis van de bestaande literatuur een probleemstelling ontwerpen en een onderzoeksplan opstellen;
- een kleinschalig letterkundig onderzoek uitvoeren.  
Inhoud
In de eerste vier collegeweken worden toonaangevende methoden in de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne letterkunde behandeld. Deze methoden worden gegroepeerd in vier algemene benaderingen, die in resp. de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne letterkunde elk een specifieke invulling krijgen:
1. tekstgerichte benadering: bv. (post)structuralisme, Material Philology
2.lezersgerichte benadering: bv. receptie-esthetiek, performativiteit
3. contextgerichte benadering: bv. New Historicism
4. ideologiekritische benadering: bv. gender
Elke week wordt een van deze benaderingen toegelicht en geïllustreerd in hoor-/werkcollegevorm. De docent gaat in op de theoretische en historische achtergrond van de benadering en op de invulling ervan in de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne letterkunde. Ook de rol die letterkundig onderzoek speelt in maatschappelijke debatten komt aan bod. Vervolgens wordt deze benadering in een werkcollege toegepast op een primaire tekst uit resp. de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne letterkunde. Daarbij wordt de groep verdeeld in drie subgroepen.
In de laatste drie collegeweken werken de studenten zelfstandig aan een letterkundig onderzoek. In plenaire practica presenteren en bespreken ze hun onderzoeksvraag, methode en resultaten. In individuele gesprekken bespreken ze de voortgang van hun onderzoek met de docent.

Deze cursus is het 3e vak in Verdiepingspakket  Nederlandse literaturen.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur en van de algemene literatuurwetenschap.

Als je twijfelt of je over deze voorkennis beschikt, raden wij je dringend aan contact op te nemen met de cursuscoördinator
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Week 1-5: het eerste college van de week een hoorcollege over de theoretische en methodologische achtergronden van de letterkunde; het tweede college is een werkcollege, waarbij de groep wordt verdeeld in drie subgroepen voor resp. de historische, de vroegmoderne en de moderne letterkunde. Eerste 2 uur instructie, daarna 2 uur uitwerken van de opdracht.
Week 6-7: de contacturen bestaan uit plenaire onderzoekspractica en individueel overleg

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben het opgegeven cursusmateriaal grondig bestudeerd voorafgaand aan het college.

Bijdrage aan groepswerk
zie studiehandleiding

Toetsen
Nota
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Take-hometentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inzicht in de theoretische en methodologische achtergronden.
Toepassing van een methodologisch kader op een casus.
Analytische vaardigheden.

Deadlines
zie studiehandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English