SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15025
ME3V15025
Televisiegeschiedenis online
Cursus informatie
CursuscodeME3V15025
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
•        kennis opgedaan van theorieën en discussies op het gebied van televisiehistoriografie
•        kennis gemaakt met vraagstukken binnen televisie-archivering en digitalisering van televisie-erfgoed
•        kennis gemaakt met de methode van historiografisch onderzoek
•        een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage geleverd aan Nederlandse televisiegeschiedschrijving
•        kennis gemaakt en geoefend met vaardigheden die relevant zijn voor de beroepspraktijk van beeldredactie en televisie-archivering
 
Na afronding van de cursus kan de student:
•        televisiearchiefmateriaal selecteren
•        verschillende zoeksystemen kritisch inzetten voor de bepaling van een corpus
•        de rol van zoeksystemen in televisiehistoriografie analyseren
•        schriftelijk reflecteren op het resultaat van een dergelijke analyse
Inhoud
Het voorgaande decennium hebben vele nationale televisie-archieven hun content online geplaatst. Onder meer oude televisieprogramma’s, omroepgidsen en persfoto’s werden gedigitaliseerd en ‘digital born’ programma’s en ander materiaal stromen rechtstreeks de archieven binnen. Voor televisie-historici geeft deze online beschikbaarheid tal van nieuwe mogelijkheden.
Aan het online ter beschikking stellen van materiaal liggen echter vele keuzes ten grondslag: het archief moet bepalen wat zij digitaliseren, wat zij ter beschikking stellen, aan wie zij het beschikbaar stellen en hoe de programma’s doorzoekbaar worden gemaakt. Voor de onderzoeker betekent dit dat hij/zij niet ‘zomaar’ een archief kan doorzoeken, maar steeds een kritische houding dient aan te nemen tijdens het zoeken en de ‘corpusbepaling’. Het zoeken vormt een ingewikkeld samenspel tussen de macht van het archief, de voorkennis van de onderzoeker en de onderzoeksvraag.
Het is dit samenspel tussen met name televisie-archieven en televisie-historici dat we gaan uitdiepen in deze cursus. Centrale concepten zijn televisie-erfgoed, canonvorming, archivering en digitalisering, en dit met betrekking tot de geschiedschrijving van de Nederlandse televisie. Studenten gaan aan de slag met theorie, verdiepen zich in de theoretische benadering van Media Archeologie, gaan zelf archieven doorzoeken met verschillende gevestigde maar ook experimentele zoeksystemen en krijgen een workshop en rondleiding in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Studenten leren kritisch om te gaan met digitale zoeksystemen voor televisie-erfgoed, leren aan online televisiegeschiedschrijving te doen en werken aan hun vermogen om verzamelmethodes te beschrijven.

Deze cursus is het 4e vak in het Verdiepingspakket Televisie en mediacultuur.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English