SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V12013
KI3V12013
Logische complexiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V12013
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. R. Iemhoff
Telefoon+31 30 2535575
E-mailR.Iemhoff@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Docent
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Begrip van berekenbaarheidstheorie en complexiteitstheorie.
Inhoud
 
Deel I: Formele talen: eindige automaten, reguliere talen en grammatica's.
 
Deel II: Berekenbaarheidstheorie: Turing machines, berekenbare functies, Church-Turing these, Universele Turing machine, niet-determinisme versus determinisme, onbeslisbaarheid, Halting probleem, beslisbare en onbeslisbare talen.
 
Deel III: Complexiteitstheorie: complexiteitsklassen, P, PSPACE, NP, EXP, satisfiability probleem, graafproblemen, reduceerbaarheid, volledigheid.
 

 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Wiskunde voor AI (KI1V12002)
- Wiskunde voor KI (KI1V13005)
Verplicht materiaal
Boek
Introduction to the theory of Computation (second edition), Michael Sipser, Course Technology 2005, , ISBN 9788131517505
Kosten materiaal:84,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Elke bijeenkomst voorbereiden door te zorgen dat de voorgaande stof beheerst wordt en eventuele vragen te formuleren om tijdens hoor- of werkcollege te stellen, en het huiswerk te maken.

Bijdrage aan groepswerk
Samen aan de problemen in de werkgroepen werken, eigen oplossingen presenteren en beoordelen.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inleveropgaven (10%), schriftelijk tentamen (90%)
Begrip van berekenbaarheidstheorie en complexiteitstheorie.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen
Weging90
Minimum cijfer-

Beoordeling
Begrip van berekenbaarheidstheorie en complexiteitstheorie

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English