SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13005
KI1V13005
Wiskunde voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
ContactpersoonB.G. Rin
E-mailb.g.rin@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Docent
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is uitsluitend voor KI-ers, LAS-ers en minorstudenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. Bekend worden met enkele onderwerpen uit de wiskunde die in de verdere studie een rol spelen. In het bijzonder met verzamelingenleer, de beginselen van integratietheorie, kansrekening en enkele onderwerpen uit de lineare algebra, met name stelsels vergelijkingen en matrices.
2. Het aanleren van de bekende bewijsmethodes, zoals volledige inductie.
Inhoud
N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers en minorstudenten KI. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.

Het vak bestaat uit vier onderdelen:
1. Verzamelingenleer: verzamelingen, functies en relaties, oneindigheid.
2. Integratietheorie:  de theorie en het berekenen van integralen.
3. Matrices en stelsels vergelijkingen: het verband tussen en het rekenen met beide noties.
4. Kansrekening: kansen, uitkomstenruimtes, voorwaardelijke kansen, de stelling van Bayes. 
Bij alle vier de onderdelen, maar met name in het eerste, worden bewijsmethodes aangeleerd. In het bijzonder het bewijzen met volledige inductie.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Elke bijeenkomst voorbereiden door 2 uur te besteden aan lezen van het opgegeven leesmateriaal en het maken van oefeningen.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk problemen oplossen, eigen oplossingen presenteren.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging45
Minimum cijfer-

Beoordeling
In het eindcijfer tellen de beide toetsen voor ieder 45% en het gemiddelde van de inleveropgaven voor 10%. Het cijfer van beide toetsen moet minimaal een 6 zijn.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging45
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English