SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13002
KI1V13002
Inleiding tot de cognitiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
ContactpersoonA.I. Levert, MSc
E-maila.i.levert@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. C. van den Boomen
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.M. Broersen
Overige cursussen docent
Docent
A.I. Levert, MSc
Overige cursussen docent
Docent
J.H. Meessen
Overige cursussen docent
Docent
L.L. Meijer, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingInschrijving voor studenten Psychologie niet mogelijk.
Cursus is uitsluitend voor KI-ers, LAS-ers en minorstudenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verkrijgen van overzicht over- en elementair inzicht in de cognitiewetenschap en het opdoen van onderzoeksvaardigheden.
Inhoud
Deze inleidende cursus behandelt de diverse benaderingen binnen de cognitiewetenschap, zoals vanuit de filosofie, psychologie, biologie en taalkunde.Er wordt een begrippenkader geschetst waarbinnen de diverse cognitievakken van de KI-opleiding en hun onderlinge relaties geplaatst kunnen worden.
De hoorcolleges en werkgroepen dienen verschillende doelen en zijn daarom verschillend van inhoud en vorm. De hoorcolleges dienen ter aanvulling op-, en verduidelijking van de leerstof voor het tentamen. De werkgroepen dienen om onderzoeksvaardigheden in het kader van de cognitiewetenschap op te doen. Tijdens de werkgroepen zullen de studenten opdrachten maken om deze vaardigheden te ontwikkelen.
De weging van de toetsonderdelen is als volgt:

Deeltentamen 1 weegt 25% mee voor het eindcijfer
Deeltentamen 2 weegt 25% mee voor het eindcijfer
Werkgroepopdracht 1 weegt 10% mee voor het eindcijfer
Werkgroepopdracht 2 weegt 10% mee voor het eindcijfer
Werkgroepopdracht 3 weegt 30% mee voor het eindcijfer

N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers en minorstudenten KI. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.
N.B.: De cursus is NIET toegankelijk voor studenten van de opleiding Psychologie in verband met overlap van deze cursus met vakken uit de Major Verplicht Psychologie.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Friedenberg, J. & Silverman, G. (2016). Cognitive Science: an introduction to the study of mind (third edition). Thousand Oaks, CA.: Sage ISBN: 9781483347417
Kosten materiaal
EUR 104,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden gegeven door verschillende docenten met expertisen vanuit de verschillende benaderingen binnen de cognitiewetenschap. De hoorcolleges zijn niet verplicht, maar de inhoud van de hoorcolleges behoort wel tot de tentamenstof.

Werkgroep (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
De verwachte voorbereiding is te vinden in de cursushandleiding.

Bijdrage aan groepswerk
Zinvolle bijdrage aan de werkgroep door actief te participeren. Het geven van presentaties.

Toetsen
Deeltoets A
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en begrip.

Deeltoets B
Weging25
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 1
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 3
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English