SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP1V17001
HHP1V17001
Honours Terreinverkenning. Introductiecursus Humanities Honours Programme
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH1 (Bachelor Inleiding Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R. D'Alessandro
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.C. Dijkman
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (04-09-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
E: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten zijn tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van de cursus is beginnende studenten een verdiepend inzicht te bieden in de grondslagen, belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van het eigen vakgebied, maar ook in de specifieke wijze waarop dat vak in Utrecht wordt aangeboden. Daarnaast is doel om studenten te helpen kritisch na te denken over de inhoud van het eigen onderwijsprogramma.
 
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geprogrammeerd in blok 1, biedt aan de hand van literatuur, opdrachten en groepsdiscussie kritische reflectie op het eigen vakgebied. Het is georganiseerd per domein waartoe de opleiding van de student behoort. Het doel van dit deel van de cursus is studenten inzicht te bieden in de afbakening, uitgangspunten en toepassingen van het vakgebied dat ten grondslag ligt aan de eigen opleiding. In het tweede deel van de Terreinverkenning, geprogrammeerd in blok 2, kiezen de studenten in kleinere groepen (of desgewenst en indien mogelijk individueel) een concreet project waarin ze hun eigen interesse binnen het vakgebied kunnen uitbouwen. De vorm van dit project is flexibel, en is bedoeld om de Honoursleerlijnen te ondersteunen. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor academische verdieping, door extra onderzoek te verrichten binnen een BA-cursus van hun reguliere opleiding (die bijvoorbeeld tot het Verdiepingspakket behoort), of voor interdisciplinaire verbreding danwel maatschappelijk engagement in een project complementair aan de reguliere opleiding.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Algemene inleiding in een van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketten 1 en 2 van de opleidingen in de Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Kosten materiaal:0,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus wordt in blok 1 aangeboden in vijf groepen, ingedeeld per domein (Media- en Cultuurwetenschappen; Geschiedenis en Kunstgeschiedenis; Filosofie en Religie; Talen, Literatuur en Communicatie en Liberal Arts and Sciences.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van dit onderdeel zal in het eerste semester een bijeenkomst georganiseerd worden om gezamenlijk tot de formulering van onderwerpen te komen.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen individueel en in groepjes bij te dragen aan het gezamenlijke onderzoek. In het onderzoek dient de vraagstelling vanuit een aantal verschillende disciplinaire perspectieven geformuleerd te worden, en beantwoord te worden met onderzoeksmethoden en technieken uit verschillende disciplines.

Hoorcollege

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een actieve bijdrage aan groepsdiscussies, via voorbereide presentatie en geïmproviseerde interventies. Herkenbare eigen bijdragen aan groepsopdrachten. Individuele reflectie op leerervaring.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht(en) 2
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English