SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V17047
GE3V17047
De historisering van veiligheid
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V17047
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonE.C. Braat
E-mailE.C.Braat@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Schenk
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2018 09:00 t/m 04-04-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze cursus beoogt studenten inzicht te verschaffen in actuele vraagstukken over de omgang met nationale en internationale veiligheid door onder meer historische ontwikkelingen hiervan te belichten. Hierbij draait het om de ontwikkeling van het veiligheidsdenken. Het gaat bijvoorbeeld om de omzetting van nieuwe ideeën en filosofieën over risico en veiligheid in concrete maatregelen van veiligheidsbeleid (de ‘securitisering’ van onderwerpen als interne en externe bedreigingen) en in nationale en internationale instituties van veiligheid, zoals de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.
 
Inhoud
Dit is cursus 4 uit VP 7: Conflict, geweld en veiligheid (Nederlandse track Internationale betrekkingen).
Let op: de hoorcolleges van deze cursus worden in het Engles verzorgd. 

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding.

We leven in een wereld die wordt beheerst door veiligheid en door het streven onveiligheid uit te bannen. Dat zien we aan het steeds verder oprukken van de bewaking van de openbare ruimte met camera’s en soms met zwaarbewapende agenten. Ook onze uitlatingen op internet en onze virtuele contacten hebben de aandacht van veiligheidsdiensten. In hoeverre past dat bij de open samenleving die wij pretenderen te zijn? Stellen we wel genoeg kritische vragen over de politisering van veiligheid of staan we het soms toe dat politici het onderwerp gebruiken om er macht mee te verwerven?
De nadruk ligt op het verrichten van zelfstandig (bronnen-)onderzoek: in de cursus leren studenten om over actuele en historische casussen uit de geschiedenis van Nederland, Europa en eventueel de VS vanaf de negentiende eeuw tot heden individuele onderzoekspapers te schrijven. Zij verrichten eigen onderzoek in bijvoorbeeld documenten uit archieven van de politie of andere (geheime) diensten in Nederland en daarbuiten. Zo worden de studenten bewust gemaakt van het verband tussen nieuwe concepten van veiligheid en de opkomst en ontwikkeling van de staat. Bovendien komen internationale veiligheidsstructuren in beeld die niet alleen de risico’s voor de burgers inperken, maar voor staten ook een hulpmiddel kunnen zijn voor de instandhouding van de binnenlandse machtsverdeling.
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Dit is de afsluitende cursus van het Verdiepingspakket en alleen bedoeld voor studenten die ingeschreven zijn voor VP 7 - Conflict, geweld en veiligheid.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten dienen goed voorbereid naar de colleges te komen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen zich actief op te stellen tijdens het college.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English