SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V14049
GE3V14049
De wereld van de Middeleeuwen I: Religie en Intellectuele cultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V14049
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. H.G.E. Rose
Telefoon+31 30 2537813
E-mailh.g.e.rose@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M.J. Meens
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C. van Rhijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.G.E. Rose
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.G.E. Rose
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Middeleeuwen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student vertrouwd maken met de wereld van de vroegere Middeleeuwen en aspecten van continuïteit en discontinuïteit t.a.v. late Oudheid en latere Middeleeuwen; kritische bestudering van relevante wetenschappelijke literatuur; het zelfstandig benaderen, analyseren en gebruiken van primaire tekstuele en materiële bronnen; mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten.
Inhoud
Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding

In deze tweede cursus van de minor Middeleeuwen verdiept de student zich in de religieuze en intellectuele cultuur van de periode van de vroegere Middeleeuwen (ca. 400-ca. 1000). Aan de hand van teksten en materiële bronnen onderzoekt de student de dynamiek tussen politieke heersers en religieuze leiders, die de ontwikkeling van religie en geleerdheid sterk beïnvloeden. Daarnaast bestudeert de student wat de verspreiding van het christendom betekende voor het dagelijks leven van de mensen, hun omgang met tegenslagen en hun verwachtingen ten aanzien van het hiernamaals. De student onderzoekt hoe in deze periode enerzijds culturele patronen van de (late) Oudheid worden voortgezet en anderzijds nieuwe sporen worden uitgezet. In beide gevallen is ook de continuïteit van patronen in religie en intellectuele cultuur ten aanzien van de latere Middeleeuwen onderwerp van discussie. De cursus behandelt de volgende thema’s: 1. De talen van religie en cultuur; 2. De rol van het hof in religie en wetenschap; 3. De wereld van het klooster; 4. Scholen en scholing; 5. Materiële religieuze cultuur; 6. Dynamiek van participatie en uitsluiting; 7. Bronnen van geleerdheid en geloof.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Enige kennis van de middeleeuwse geschiedenis, cultuur en/of literatuur.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding middeleeuwse geschiedenis; Van epos tot roman.
Bronnen van zelfstudie
Barbara Rosenwein, A short history of the Middle Ages (Peterborough, Broadview Press: 2004)
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nog bekend gemaakt.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt nog bekend gemaakt.
Kosten materiaal
EUR 25,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Per week wordt een thema behandeld. In het hoorcollege wordt een inleiding gegeven aan de hand van secundaire literatuur. In het eerste werkcollege bekwamen de studenten zich in de benadering en analyse van primaire bronnen. In het tweede werkcollege werken de studenten met handgeschreven en, voor zover van toepassing, andere materiële bronnen die betrekking hebben op het thema.

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcollege: bestuderen van de opgegeven secundaire literatuur; voorbereiden van discussievragen.
Werkcolleges: bestuderen van de opgegeven bronteksten en handgeschreven bronnen.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan colleges; wekelijkse opdrachten.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Academische vaardigheden mondelinge presentatie en geschreven onderzoeksverslag; benadering en analyse primaire (handgeschreven) bron; verwerking wetenschappelijke literatuur; hantering wetenschappelijk instrumentarium.

Deadlines
Alle deadlines vallen binnen het blok.

SluitenHelpPrint
Switch to English