SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V17003
GE2V17003
Onderzoek voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis)
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. J. Pekelder
Telefoon7789
E-mailJ.Pekelder@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Huijnen
Overige cursussen docent
Docent
E. Jacobs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Pekelder
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A.L. Smit
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.M. Tijsseling
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student leert:
•          Uit grote hoeveelheden bronmateriaal relevante primaire bronnen te selecteren
•          Verschillende soorten primaire bronnen (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) kritisch te beoordelen op inhoud en functionaliteit
•          Primaire bronnen te analyseren en hiervan schriftelijk verslag te doen
•          Mondeling bronkritiek te leveren en bronkeuzes te verdedigen
•          Bronnen aan onderzoeksvragen te koppelen
•          Een onderzoeksopzet te formuleren in relatie tot primaire bronnen en die schriftelijk en mondeling te presenteren
•          Onderzoeksmateriaal te documenteren en te ordenen
•          Peer-review te geven en te ontvangen
Inhoud
Historische bronnen vormen de basis van ieder historisch onderzoek. Het vinden, bestuderen, bekritiseren en zinnig inzetten van zowel primaire als secundaire bronnen zijn cruciale vaardigheden voor de historicus. In deze cursus staat een grondige kennismaking met onderzoek op basis van primaire bronnen centraal.
 
Dit gebeurt door archiefcollecties binnen een archiefinstelling te bestuderen, maar ook door te leren werken met gedigitaliseerde bronnen en historische databases. Je leert in deze cursus ook niet-tekstuele bronnen zoals artefacten, interviews, en foto’s, films en ander multimediaal materiaal te gebruiken en te analyseren. Ook leer je verschillende soorten bronnen te koppelen aan relevante onderzoeksmethoden. Tevens leer je onderzoeksgegevens die je aan dit uiteenlopende materiaal ontleent te documenteren en te ordenen. Ten slotte oefen je actief met de koppeling tussen bronnen en onderzoeksvragen. Zo leer je om ongelijksoortig bronmateriaal te ordenen, beschrijven, analyseren, in een context te plaatsen en in te zetten ten behoeve van een eigen onderzoeksproject. Dit geeft je de benodigde onderzoeksvaardigheden om een historisch onderzoek uit te kunnen voeren.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Nader bekend te maken.
Werkvormen
Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Participatieverplichting: aanwezigheid, actieve deelname en losse opdrachten.

Toetsen
Nota
Weging60
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Verslag
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English