SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE1V12001
GE1V12001
Introductiecursus eigentijdse geschiedenis (1914-heden)
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE1V12001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonE.C. Braat
E-mailE.C.Braat@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
drs. A.J. Boekestijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.A. de Graaf
Overige cursussen docent
Docent
M.M. van Groningen, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAlleen toegankelijk voor studenten Geschiedenis en studenten die de minor Geschiedenis volgen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het bijbrengen van overzicht en inzicht over de periode 1914-heden; het vergroten van de schrijfvaardigheid; analyse van een historisch debat alsmede participatie hierin; kritische interpretatie van de historiografie; het gefundeerd innemen van een eigen standpunt; analyse van primaire bronnen; enige kennis van theorie.
Inhoud
Deze cursus is alleen bestemd voor eerstejaars studenten Geschiedenis én voor studenten die de minor Geschiedenis volgen. U hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. U wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst. Speciaal voor studenten TCS/LAS vindt deze cursus ook in blok 4 plaats onder cursuscode GE1V13009 .

De nadruk in deze cursus ligt op de politieke verhoudingen en de internationale betrekkingen. De cursus biedt een overzicht van de geschiedenis na 1914 tot heden. Tevens wordt ingegaan op enkele historiografische problemen. Per week worden er twee artikelen gelezen, die een verschillende invalshoek bieden. Ook worden er wekelijks verscheidene primaire bronnen geanalyseerd. Geografisch uitgangspunt is het Westen, maar de veranderende (machts)relaties met en in de rest van de wereld komen ook aan bod. De beide wereldoorlogen, het Interbellum, de Koude Oorlog en de periode na 1989 worden uitvoerig besproken. Daarnaast leren de studenten om de actualiteit in een historische context te plaatsen.

Deze cursus wordt geïntegreerd aangeboden door de afdelingen die het tijdvak van na 1500 bestrijken: Economische en Sociale Geschiedenis (ESG), Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (GIB), Politieke Geschiedenis (PG) en Cultuur-, Mentaliteit- en Ideeëngeschiedenis (CMI). 
       
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, die een nauwe samenhang met de stof van de handboeken kennen. Het doel van de hoorcolleges is om de grote lijnen te schetsen en de studenten meer houvast te bieden bij het bestuderen van de stof. De werkcolleges zijn bedoeld om de historiografie gezamenlijk onder de loep te nemen en om primaire bronnen te analyseren. Ook wordt er in de werkcolleges volop gediscussieerd, om studenten te stimuleren een gefundeerd oordeel over de historiografie te vormen. Daarnaast wordt in deze cursus expliciet aandacht besteed aan het schrijven van een goed gestructureerd en beargumenteerd betoog, aan het vinden en interpreteren van primaire bronnen en aan enige theorievorming binnen de leer der Internationale Betrekkingen.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Geen
Bronnen van zelfstudie
Geen
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Reader
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht; analytische vaardigheden; spreken en schrijven; onafhankelijke interpretatie; bijdrage aan het wetenschappelijke debat; het structureren en beargumenteren van een betoog; het formuleren van een vraagstelling; analyse van primaire bronnen. NB Dit geldt voor alle toetsen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht; analytische vaardigheden; spreken en schrijven

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English