SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FRMV16207
FRMV16207
Religie en gender. Dis/closed Bodies: Gender and Sexuality as Markers of Religious Identity in Modernity
Cursus informatieRooster
CursuscodeFRMV16207
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Filosofie en Religiewetenschap AM;
Contactpersoonprof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Telefoon+31 30 2539069
E-mailA.J.A.C.M.Korte@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBij deelname van Engels sprekende studenten wordt deze cursus in het Engels gegeven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- kennis krijgen van verschillende benaderingen en verklaringsmodellen (cultuurfilosofisch, theologiehistorisch, godsdienstwetenschappelijk en genderkritisch) van gender en seksualiteit als profileringen van religieuze identiteit (Christelijk, Joods, Islamitisch) in de moderne westerse cultuur - deze benaderingen kunnen vergelijken, toepassen en hun betekenis beoordelen via de analyse van actuele voorbeelden - zelfstandig een casus onderzoeken mbv in de cursus bestudeerde theoretische kaders
Inhoud
Why is it that gender and sexuality have become such strong markers of religious and anti-religious profiling in western culture during the past decades? This course seeks to analyze this two-sided phenomenon in a gender critical and interdisciplinary perspective by discussing explanations and theoretical approaches from the fields of theology, religious studies, cultural philosophy and gender studies. After a general introduction we will discuss several theoretical approaches that offer explanations for the increased interest in gender and sexuality as markers of religious identity (Christian, Jewish, Islamic) in and towards modern western societies. Readings include the approach of sociology of religion following Weber and Durkheim, psycho-analysis and cultural philosophy following Foucault and Kristeva, gender and queer studies in theology, and cultural anthropology (a.o. Mary Douglas, Saba Mahmood, Lara Deeb). Secondly we will apply and valorise these theoretical models of explanation by studying two famous controversies over gender and sexuality as marker of (anti-)religious identity: the film Submission (2004) and Madonna´s crucifixion scene (Confessions Tour, 2006). Thirdly, all participants will analyze and present a self chosen case of gender and/or sexuality as marker of (anti-)religious identity using the theoretical frameworks discussed and developed in this course.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Bekendheid met het werkterrein en de werkwijzen van ten minste twee van de volgende disciplines: theologie, religiestudies, filosofie, genderstudies.
Voorkennis kan worden opgedaan met
BA cursus Gender & Ethnicity, BA cursus Van Madonna tot Madonna, of gelijkwaardige cursus(sen) op het gebied van theologie, religiestudies, filosofie of genderstudies.
Verplicht materiaal
Reader
reader met geselecteerde teksten is bij aanvang van de cursus beschikbaar
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Hoor/werkcollege (8 weken 1x 4 uur)
Toelichting:
- 8 x 4 uur college: bijeenkomsten van 4 uur per week met hoor- en werkcolleges - tekstlezing aan de hand van opdrachten - mondelinge en schriftelijke presentaties - groepsopdrachten - discussies

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding bijeenkomsten:
- individuele tekststudie aan de hand van opdrachten
- via Studion bijhouden van individueel logboek voor verslaglegging van het leerproces
- voorbereiden van mondelinge en schriftelijke presentaties
- coreferaten geven bij presentaties van deelnemers

Bijdrage aan groepswerk
Bijdrage aan groepswerk:
- reacties geven op opdrachten van medestudenten (correcties, commentaren, verwerkingen) - voorbereiden van groepsopdrachten - organiseren van en deelname aan discussies

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Wat wordt er beoordeeld:
1. logboekopdrachten: volledigheid, kwaliteit, zelfstandige reflectie
2. tekstopdrachten: kwaliteit tekstuitleg en -verwerking
3. referaat en coreferaat: inhoudelijke kwaliteit (resultaat), presentatie (vormgeving), uitvoering opdracht (aanpak, uitwerking, verantwoording)
4. eindwerkstuk: inhoudelijke kwaliteit (resultaat), uitvoering opdracht (aanpak, uitwerking, verantwoording, presentatie)

Deadlines
Deadlines:
Opdrachten en referaat tijdens colleges, eindwerkstuk inleveren binnen 4 weken na laatste college

Essay tentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht(en)
Weging25
Minimum cijfer-

Referaat
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English