SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FR2V17003
FR2V17003
Penser la langue française
Cursus informatieRooster
CursuscodeFR2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalFrans
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. B.S.W. le Bruyn
E-mailB.S.W.leBruyn@uu.nl
Docenten
Docent
J.K.M. Berns
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.S.W. le Bruyn
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.S.W. le Bruyn
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
L'étudiant qui réussit au cours connaît les concepts de base de la linguistique (dans les domaines traités) et a acquis les compétences pour les appliquer à de nouvelles données linguistiques afin d’interpreter ces dernières.
Inhoud
Le but du cours est d'offrir à l’étudiant un regard linguistique analytique sur le français. Le cours sera présenté en sept modules: (i) analyse grammaticale, (ii) phonétique/phonologie, (iii) morphologie, (iv) syntaxe, (v) sémantique/pragmatique/discours, (vi) psycholinguistique/acquisition, (vii) linguistique historique.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Tutorial

Voorbereiding bijeenkomsten
Préparation: étudier les textes et faire les exercices

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Paper
Weging20
Minimum cijfer5,5

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Connaissance/compréhension de la littérature linguistique.

Deadlines
Seront annoncées lors du premier cours

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English