SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14101
CI3V14101
Social media in context
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14101
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonK.F. van Es
E-mailK.F.vanEs@uu.nl
Docenten
Docent
K.F. van Es
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K.F. van Es
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Digitale communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
  • een kritische en analytische houding aannemen ten opzichte van het populaire discours over het gebruik en de impact van sociale media.
  • de interface van een sociale-mediaplatform analyseren (op basis van de affordance-theorie en semiotische uitgangspunten).
  • een volgens de conventies wetenschappelijk verantwoord verslag schrijven over de opzet en resultaten van een interface-analyse.
  • de politieke, economische, sociale en/of culturele context typeren waarin sociale media opereren. [toets 3]
  • zelfstandig relevante vakliteratuur op het gebied van het gebruik en de rol van sociale media vinden, verwerken en beoordelen
  • een onderbouwd standpunt innemen ten opzichte van het gebruik en/of de impact van sociale media. [toets 3]
Inhoud
Sociale media maken een belangrijk deel uit van ons dagelijkse leven, zowel privé als professioneel. Platforms als Facebook, Twitter en YouTube zijn zelfs zo ingeburgerd, dat ze steeds meer vormgeven aan de wijze waarop we communiceren. Is de machtsverhouding tussen producent en consument daarmee inderdaad verschoven naar de kant van die laatste, zoals vaak wordt beweerd? In hoeverre functioneren ze, middels de exploitatie van persoonlijke data, (ook) als controle-instrumenten? Welke gevolgen heeft het gebruik van sociale media voor gemeenschapsvorming en communicatieprocessen in de openbare ruimte? 
In deze tweede cursus uit het verdiepingspakket Digitale communicatie bestuderen studenten het gebruik van sociale media door commerciële, maatschappelijke en politieke organisaties, en leren ze een kritische analyse te maken van de technologische en sociaal-culturele principes die ten grondslag liggen aan de typische talige en audiovisuele patronen van sociale-media-uitingen.
 
Deze cursus is het 2 vak in Verdiepingspakket ‘Digitale communicatie’
 

 
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis over het onderzoeksveld en theorieën van nieuwe media
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ciw-Inleiding nieuwe media & digitale cultuur (CI2V13005) en Ciw-Digitale communicatie (CI2V14003)
Bronnen van zelfstudie
Lister, Martin et al. (2009). New media: A critical introduction. Londen: Routledge.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Dijck, J. van (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press.
Kosten materiaal:20,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen social media bestudeerd kunnen worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur, het uitvoeren en presenteren van onderzoek, en het schrijven van de eindpaper.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, presenteren, en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Conversatie/Interview
Weging20
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
• De mate waarin de student een stelling over een sociale-media-kwestie uit het populaire discourse weet te verdedigen m.b.v. academisch literatuur. (T 1)
• De kwaliteit waarmee de student een interface-analyse van een sociale media-platform uitvoert en de resultaten van die analyse schriftelijk, en volgens de academische conventies, weet te verwoorden. (T 2)
• De kwaliteit waarop de student een onderbouwd standpunt inneemt t.o.v. het gebruik en/of de impact van sociale media in een essay (T 3)

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English