SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V17005
CI2V17005
Schrijven, redeneren & presenteren
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V17005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.N. den Ouden
Telefoon+31 30 2536012
E-mailh.denouden@uu.nl
Docenten
Docent
B. 't Hart, MA
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.N. den Ouden
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.N. den Ouden
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingje kunt tijdens de wijzigingsdagen niet inschrijven voor deze cursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan verschillende argumenttypen identificeren en de kwaliteit van een argument evalueren op basis van criteria die voor dat argument relevant zijn.
 
De student kan verschillende wetenschappelijke artikelen samenvatten en aan elkaar relateren.
 
De student kan een correct, begrijpelijk en coherent literatuuroverzicht schrijven.
 
De student kan een heldere presentatie geven over een literatuuroverzicht.
 
De student kan een onderbouwd standpunt innemen over een communicatie- of mediafenomeen en daarover een opiniërend stuk voor een breed publiek schrijven.    
Inhoud
Deze cursus draagt bij aan de je academische vaardigheden. Je leert argumentaties te doorzien en beter toe te passen; je leert op een betogende manier resultaten uit diverse onderzoeksartikelen met elkaar te verbinden, zowel schriftelijk als mondeling; je leert een argumentatie over een actueel communicatie- of mediafenomeen op te zetten voor een breed publiek. De nadruk in de cursus ligt op schrijfvaardigheid in academische en professionele zin. 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Toetsen
Paper 1
Weging40
Minimum cijfer5,5

Paper 2
Weging25
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging10
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging25
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In het tentamen wordt de vaardigheid wat betreft argumentatieanalyse getoetst. Bij het referaat gaat het om vaardigheid in het mondeling presenteren. Met de twee papers wordt beoordeeld in hoeverre de student erin geslaagd is de kennis van academisch schrijven toe te passen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English