SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V17003
CI2V17003
Psychologie van de Communicator
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. J.J.A. van Berkum
Telefoon7984
E-mailj.vanberkum@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Eerland
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.E. Struiksma
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van minor CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2018 09:00 t/m 04-04-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan beschrijven welke psychologische processen een rol spelen bij het verwerken van beelden en talige communicatie.
De student kan verklaren hoe communicatie en mediagebruik worden ingekaderd door universele menselijke eigenschappen.
De student is in staat om zelfstandig vakliteratuur te vinden, te verwerken en systematisch te evalueren.
De student kan publicaties begrijpen waarin psychologische (en eenvoudige cognitief neurowetenschappelijke) onderzoeksmethoden worden gehanteerd.     
Inhoud
In de cursus Psychologie van de Communicator leggen we de individuele mens onder een vergrootglas, en gaan we op zoek naar universele eigenschappen van het menselijk denken, voelen en handelen die een centrale rol spelen in communicatieprocessen. In lijn met ontwikkelingen in de psychologie en gerelateerde disciplines kiezen we daarbij als richtinggevend perspectief dat de mens weliswaar uniek is, maar ook gewoon een diersoort, met allerlei universele eigenschappen (capaciteiten, neigingen, beperkingen etc) die niet toevallig zijn maar vanuit evolutie-biologisch perspectief kunnen worden begrepen. Zelfs ons vermogen tot het ontwikkelen van cultuur, vaak gezien als de antithese van ons biologisch instinct, wordt in deze cursus op fundamentele wijze verbonden met elementen van onze biologie.


Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Nog nader te bepalen
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Toetsen
Opdracht
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Bij de tentamens worden de kennis en inzicht leerdoelen getoetst. Bij de opdracht moet de student laten zien dat hij/zij in staat is om zelfstandig vakliteratuur te vinden, verwerken en te evalueren. De opdracht wordt uitsluitend met voldoende/onvoldoende beoordeeld.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English