SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V17003
CI1V17003
Nieuwe Media en Communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonN. Kerssens
E-mailN.Kerssens@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Docent
H.D.H.A. Zijlstra
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van de minor CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan de politieke, economische, sociale en culturele context van communicatie waarin nieuwe media opereren beschrijven.
De student kan de opkomst van en historische ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en communicatie beschrijven.
De student kan de kenmerken van de nieuwe media en hun implicaties voor het communicatieproces beschrijven.
De student kan nieuwe media analyseren met behulp van het affordances kader.
De student kan in een in korte, met behulp van powerpoint of Prezi ondersteunde presentatie een kritisch en beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot de maatschappelijke rol van nieuwe media in een specifieke context.     
Inhoud
De cursus biedt een overzicht van de verscheidenheid aan vormen waarop nieuwe media (bv. tekstverwerkers, email, web sites, sociale media, apps, vlogs) het hedendaagse communicatieproces beïnvloeden binnen specifieke contexten van functioneren en gebruik. Om het inzicht in de impact van nieuwe media te verdiepen wordt er tevens aandacht geschonken aan de geschiedenis van nieuwe media, en de razendsnelle ontwikkelingen en veranderingen in digitale media in de afgelopen drie decennia.
 
De cursus draait hierbij om de volgende vragen: Wat zijn eigenlijk nieuwe media? Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze media? Welke impact hebben nieuwe media op onze communicatie? En welke gevolgen heeft dit voor hoe we veranderende communicatieprocessen in het culturele, politieke, economische en sociale leven kunnen begrijpen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt met name gebruik gemaakt van een affordances benadering die de nadruk legt op de wisselwerking tussen de specifieke kenmerken van nieuwe media en de sociale praktijken die ontstaan rondom deze media.


Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Baym, Nancy K. (2015). Personal Connections in the Digital Age (2nd Edition). Cambridge, UK: Polity Press.
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De kwaliteit waarmee de student een academisch beschrijvend essay kan schrijven (toets 1); de mate waarin de student in een korte presentatie een kritisch en beargumenteerd standpunt kan innemen (toets 2); en de mate waarin de student opgedane kennis uit de cursusliteratuur en de hoor-/werkcolleges kan typeren en gebruiken (toets 3).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English