SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V17001
CI1V17001
Inleiding Media & Communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. J.A.L. Hoeken
E-mailj.a.l.hoeken@uu.nl
Docenten
Docent
B. 't Hart, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Docent
Y.F.M. Linders
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van de minor CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan de ontstaansgeschiedenis van menselijke communicatie reproduceren en de verschillende visies op communicatie herkennen en beschrijven.
 
De student kan uitleggen wat media affordances zijn en de invloed van mediarepresentaties en media-organisaties op mediagebruikers schetsen.
 
De student kan de doelen herkennen en beschrijven die mensen en organisaties met hun communicatie en mediagebruik nastreven.
 
De student kan zowel de kenmerken van interpersoonlijke communicatie beschrijven als de rol die cultuurverschillen daarbij kunnen spelen.
 
De student kan de sociaal-wetenschappelijke, interpretatieve en kritische onderzoeksbenaderingen van media en communicatie herkennen en onderscheiden.
 
De student kan een wetenschappelijk artikel op het gebied van media en communicatie op heldere wijze samenvatten.
 
Inhoud
In deze cursus worden de thema’s die in de Utrechtse CIW-opleiding centraal staan geïntroduceerd. Het gaat daarbij om vragen zoals:
– Hoe is menselijke communicatie ontstaan en welke menselijke behoeften liggen aan communicatie en mediagebruik ten grondslag liggen.
– Welke verschillende visies op communicatie kun je onderscheiden?
– Hoe verhoudt zich face-to-face communicatie tot communicatie die via media verloopt en welke rol spelen de affordances van die media daarbij?
– Hoe verdienen media-organisaties hun geld en op welke wijze beïnvloeden media-representaties het wereldbeeld van de mediagebruiker?
– Welke doelen streven mensen en organisaties na met hun communicatie nastreven?
– Op welke wijze beïnvloeden cultuurverschillen het communicatieproces en de uitkomst ervan?
– Welke onderzoeksbenaderingen (sociaal-wetenschappelijk, interpretatief, kritisch) zijn relevant voor en worden ingezet bij onderzoek naar communicatie en mediagebruik?
Deze thema’s worden besproken aan de hand van primaire literatuur. Daarom leer je tijdens deze cursus ook omgaan met het lezen, begrijpen en samenvatten van wetenschappelijke teksten.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
In de tentamens wordt het kennis en inzicht verworven met betrekking tot de eerste vijf leerdoelen getoetst middels gerichte open vragen. Daarnaast schrijft elke student een samenvatting van een kort wetenschappelijk artikel. Deze samenvatting wordt beoordeeld op inhoudelijke en vormelijke correctheid.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English