SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V16002
ME3V16002
Practicum Nieuwe media II: Utrecht, Data School
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V16002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonA.L.C. Vankan
E-mailA.L.C.Vankan@uu.nl
Docenten
Docent
A.L.C. Vankan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.L.C. Vankan
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het practicum heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs, theorie en praktijk door middel van projectgestuurd onderwijs. Studenten ervaren hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor een opdracht voor een echte opdrachtgever. Ze gebruiken hiervoor de vaardigheden opgedaan in Practicum I. In Practicum II is de student dan in staat om (onder begeleiding) zelfstandig en in groepsverband onderzoek te doen.
Inhoud
Data spelen een steeds grotere rol in onze samenleving; mensen en machines genereren meer en meer gegevens die steeds beter worden vastgelegd en beschikbaar gesteld. Het aanbod van deze grote gegevensverzamelingen gecombineerd met innovatieve onderzoeksinstrumenten bieden fascinerende mogelijkheden voor onderzoekers en studenten. Utrecht Data School is een onderzoeksplatform en cursus waar je de mogelijkheid krijgt om met een frisse blik de kansen en problemen van data te onderzoeken.
 
De Utrecht Data School (UDS) brengt studenten van de verschillende disciplines, experts op het gebied van data-analyse en deskundigen uit het bedrijfsleven samen om een brug te slaan tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. Studenten ervaren hoe het is om onderzoek te doen voor een echte opdrachtgever terwijl de opdrachtgever profiteert van academische kennis en een frisse blik op data.
 
De Utrecht Data School laat zich samenvatten als een unieke praktijkervaring waar studenten kunnen reflecteren op de transformatie van de samenleving door datagedreven praktijken. Samenwerken met externe partners biedt niet alleen relevante inzichten in de bestaande praktijk van onderzoek naar data, het is ook een kans voor studenten om zich in de kijker te spelen voor een baan of stage.
 
In het Practicum Data School II onderzoeken studenten data in opdracht van bedrijven, overheden en non-profit organisaties, en worden zo al voorbereid op het professionele leven na de universiteit. Tijdens de cursus leren studenten verschillende analyse- en visualisatietechnieken om hun opdracht goed uit te kunnen voeren, maar wordt vooral ook een beroep gedaan op hun eigen inbreng in de vorm van technische vaardigheden en creativiteit. Vooraf staat immers niet vast hoe de afwisselende opdrachten het beste kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor moet elk studententeam zelf, in overleg met de docent en opdrachtgever, een onderzoeksplan schrijven en uitvoeren, waar elk team gedurende het hele blok aan werkt en verantwoordelijk voor is. 
 
Practicum deel I geldt als ingangseis voor Practicum deel II.

Data School II wordt aangeboden in blok 2 en 4.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mec-Practicum Nieuwe media I (ME3V16001)
Voorkennis
Een behaalde Practicum Data School I of voorkennis in data-analyse, omgang met excel, Python, Javascript, Gephi, dataverzameling via APIs etc.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Practicum Nieuwe Media I: Utrecht Data School ME3V16001
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Richard Rogers: Digital Methods, 2013, Peter Lunenfeld et al.: Digital_Humanities, 2013Jeffrey Stanton: An Introduction to Data Science, 2012
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Practicum

Algemeen
Voortbouwend op de kennis die opgedaan is in Practicum Utrecht Data School I doen studenten onderzoek naar data in opdracht van een externe partner (overheid, bedrijf of NGO). Aan het einde van het blok presenteren ze hun resultaten op een symposium. Studenten worden begeleid door experts op het gebied van digitale methoden. Dit practicum is interdisciplinair en ook geschikt voor studenten uit andere disciplines. Meer informatie: www.dataschool.nl

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten worden geacht nodige software op tijd te installeren en hun laptop mee te nemen naar de bijeenkomsten. In het practicum werken studenten aan een opdracht voor een externe opdrachtgever. Een professionele, zelfstandige houding en het nakomen van gemaakte afspraken wordt verwacht.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten werken in een team aan het uitvoeren van een onderzoeksopdracht. Het wordt verwacht dat studenten zich inzetten voor de doelstellingen van het team en afspraken nakomen.

Toetsen
Actieve deelname
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
(pro-) Actieve bijdrage aan groepsproces; zelfstandige werkhouding; constructieve peer feedback; vermogen tot zelfreflectie en reflectie op productresultaat.

Deadlines
Worden bekend gemaakt in cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Portfolio
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Communicatie en samenwerking met (professionele) betrokkenen bij het project, kwaliteit van mondelinge en schriftelijke rapportage; inhoudelijke en artistieke kwaliteit eindproduct.

Deadlines
Worden bekend gemaakt in cursushandleiding.

Referaat
Weging20
Minimum cijfer5,5

Verslag
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English