SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V16001
ME3V16001
Practicum Nieuwe media I: Utrecht, Data School
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonA.L.C. Vankan
E-mailA.L.C.Vankan@uu.nl
Docenten
Docent
A.L.C. Vankan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.L.C. Vankan
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het practicum heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs, theorie en praktijk door middel van projectgestuurd onderwijs. Studenten leren om data te analyseren, verrijken en visualiseren. Daarnaast leren studenten om gegevens in de juiste context te plaatsen en betekenis te geven. Practicum I is een introductie in data-analyse. In Practicum II is de student dan in staat om (onder begeleiding) zelfstandig en in groepsverband onderzoek te doen.
 
Inhoud
Data spelen een steeds grotere rol in onze samenleving; mensen en machines genereren meer en meer gegevens die steeds beter worden vastgelegd en beschikbaar gesteld. Het aanbod van deze grote gegevensverzamelingen gecombineerd met innovatieve onderzoeksinstrumenten bieden fascinerende mogelijkheden voor onderzoekers en studenten. Utrecht Data School is een onderzoeksplatform en cursus waar je de mogelijkheid krijgt om met een frisse blik de kansen en problemen van data te onderzoeken.
 
De Utrecht Data School (UDS) brengt studenten van de verschillende disciplines, experts op het gebied van data-analyse en deskundigen uit het bedrijfsleven samen om een brug te slaan tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. Studenten ervaren hoe het is om onderzoek te doen voor een echte opdrachtgever terwijl de opdrachtgever profiteert van academische kennis en een frisse blik op data.
 
De Utrecht Data School laat zich samenvatten als een unieke praktijkervaring waar studenten kunnen reflecteren op de transformatie van de samenleving door datagedreven praktijken. Samenwerken met externe partners biedt niet alleen relevante inzichten in de bestaande praktijk van onderzoek naar data, het is ook een kans voor studenten om zich in de kijker te spelen voor een baan of stage.
 
In het practicum Data School I worden studenten opgeleid om met hedendaagse digitale tools data-onderzoek te verrichten. Ze worden in tien weken getraind om met deze tools te werken, kritisch naar data te kijken en analyses en visualisaties te maken. Gedurende dit traject werken ze aan een projectvoorstel dat ze aan het einde van het blok mogen pitchen aan een externe opdrachtgever.
 
Aansluitend op Data School I kan Data School II worden gevolgd. In dit practicum voeren studenten hun projectvoorstel daadwerkelijk uit en presenteren ze hun resultaten aan het einde van het blok op een symposium. Bij het succesvol afronden van beide practica ontvangt de student een certificaat.

Practicum deel I geldt als ingangseis voor Practicum deel II.
 
Data School I wordt aangeboden in blok 1 en 3.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet minimaal 67,5 punten van het bachelor programma hebben behaald
Voorkennis
Belangrijker dan voorkennis is enthousiasme en de ambitie om hard te werken. Dit traject maakt extensief gebruik van Excel en tools om data te analyseren en te visualiseren.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Introductie Data-analyse CIW
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Richard Rogers: Digital Methods, 2013, Peter Lunenfeld et al.: Digital_Humanities, 2013Jeffrey Stanton: An Introduction to Data Science, 2012
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Practicum

Algemeen
Tijdens het Practicum Nieuwe Media: Utrecht Data School I leren studenten hoe ze data kunnen verzamelen en hiermee analyses kunnen uitvoeren. Studenten werken onder begeleiding van experts op het gebied van digitale methoden. Het practicum is een introductie op verschillende vormen van data-analyse en visualisatie en tevens een inleiding in digital humanities. Dit practicum is interdisciplinair. Meer informatie: www.dataschool.nl

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten worden geacht nodige software op tijd te installeren en hun laptop mee te nemen naar de bijeenkomsten. Zelfstudie en zelfstandig oefenen is noodzakelijk.

Toetsen
Actieve deelname
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
(pro-) Actieve bijdrage aan groepsproces; zelfstandige werkhouding; constructieve peer feedback; vermogen tot zelfreflectie en reflectie op productresultaat.

Deadlines
Deadlines voor alle opdrachten worden bekend gemaakt bij aanvang van het eerste college.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Portfolio
Weging80
Minimum cijfer-

Beoordeling
Communicatie en samenwerking met (professionele) betrokkenen bij het project, kwaliteit van mondelinge en schriftelijke rapportage; inhoudelijke en artistieke kwaliteit eindproduct.

SluitenHelpPrint
Switch to English