SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI3V13001
LI3V13001
Verbeelding als cultuurkritiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI3V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. T.J. Idema
E-mailT.J.Idema@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.J. Idema
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.J. Idema
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus behoort tot het basispakket 'Hoe' van Literatuurwetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2018 09:00 t/m 04-04-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. Kennis en inzicht in de behandelde kritische theorieën;
2. Op basis van deze kennis en inzicht in staat zijn deze theorieën in te zetten in literaire analyses;
3. Kennis en inzicht weergeven in goedlopend academisch betoog.
Inhoud
Een overzichtscursus van de belangrijkste West-Europese kritische theorie van Karl Marx tot Michel Foucault, Edward Said en Judith Butler. In deze cursus zal de kennis opgedaan in de cursussen uit basispakket 1 historisch worden verbreed en theoretisch worden verdiept. Hoe verbeeldt literatuur de wereld en de krachten en structuren die onze samenleving en onze identiteit helpen vorm te geven? De studenten bestuderen de belangrijkste aspecten en voorbeelden uit de kritische theorie en leren deze theorie zelf ook weer als methode te gebruiken.
Ingangseisen
Voorkennis
Elementaire kennis van literatuurgeschiedenis en literatuurtheorie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Lit-Eurolit cursussen 1-3;
Van epos tot roman (LI1V13001);
Lit-Close Reading (LI1V13002).
Verplicht materiaal
Boek
Andrew Bennett & Nichoals Rolye, An Introduction to Literature, Criticism, and Theory (Longman 2009).
Kosten materiaal:80,00
Literatuur
Overige literatuur wordt door docent bekend gemaakt.
Kosten materiaal:60,00
Aanbevolen materiaal
Boek
Bertens, Hans. Literary Theory: The Basics (London: Routledge, 2007).
Boek
Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford UP, 1997).
Boek
Rice, P. and P. Waugh, Modern Literary Theory. (Oxford: Oxford UP, 2001).
Literatuur
Saussy, Haun ed.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Gedegen voorbereiding van de stof, formuleren van vragen en discussiepunten bij de stof. NB dit geldt voor alle werkvormen.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk debatteren over de stof, voorbereiden discussiepunten bij de stof.

Toetsen
Nota
Weging40
Minimum cijfer-

Take-hometentamen
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht in cultuurkritische theorieën vanaf de latere negentiende eeuw, analytisch vermogen, vermogen deze theorieën in te zetten in de interpretatie van literaire teksten.

Deadlines
Wordt bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English