SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU2V14005
KU2V14005
Het meesterwerk. Sleutelwerken in de westerse kunst van de 20e en de 21e eeuw.
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU2V14005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. L.S. Veneman-Boersma
Telefoon+31 30 2536236
E-maill.boersma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. L.S. Veneman-Boersma
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.S. Veneman-Boersma
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw.
Inhoud
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan. Het geheel vormt een chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen (stromingen, stijlen en opvattingen) binnen de moderne en hedendaagse westerse kunst en de cultuurhistorische context daarvan.

Deze cursus heeft gemiddeld 2 verplichte vrijdagexcursies buiten de reguliere collegetijden om.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
En er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Kun-The Story of Art (GK1V14002)
- Kun-Kunst van het westen deel 2 (KU1V12004)
Voorkennis
Globale kennis van de geschiedenis van de westerse kunst
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kunst van het westen deel 2 (KU1V12004) of The Story of Art (GK1V14002)
Bronnen van zelfstudie
Zie hierboven en H. Foster, R. Kraus e.a., 'Art since 1900' (New York 2004).
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt later bekend gemaakt
Kosten materiaal:120,00
Literatuur
Harrison, C., Wood, P., Art in Theory 1900-2000, An Anthology of Changing Ideas, 2e editie, Blackwell Publishing 2002
Kosten materiaal:120,00
Literatuur
Reijnders., F., Meesterwerken - Meesterzetten, uitgeverij 1001, 2013
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Belting, H., The Invisible Masterpiece, London 2001; Clarck, K, What is a Masterpiece?, London 1979; Cahn, W., Masterpieces. Chapters on the History of an Idea, New Jersey 1979
Werkvormen
Excursie

Algemeen
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur, bestuderen van afbeeldingen uit de opgegeven hoofdstukken.

Bijdrage aan groepswerk
Nog nader te bepalen groepsopdrachten. Voorbereiding d.m.v. lezen opgegeven literatuur.

Hoor/werkcollege

Algemeen
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur, bestuderen van afbeeldingen uit de opgegeven hoofdstukken.

Bijdrage aan groepswerk
Nog nader te bepalen groepsopdrachten. Voorbereiding d.m.v. lezen opgegeven literatuur.

Hoorcollege

Algemeen
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur, bestuderen van afbeeldingen uit de opgegeven hoofdstukken.

Bijdrage aan groepswerk
Nog nader te bepalen groepsopdrachten. Voorbereiding d.m.v. lezen opgegeven literatuur.

Toetsen
Paper
Weging20
Minimum cijfer5,5

Toets 1
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. Inzicht in en kritische reflectie op de problematiek van canonvorming in de kunstgeschiedenis

Deadlines
deeltoets 1 wordt afgenomen in week 4 of 5, deeltoets 2 in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. Inzicht in en kritische reflectie op de problematiek van canonvorming in de kunstgeschiedenis

Deadlines
deeltoets 1 wordt afgenomen in week 4 of 5, deeltoets 2 in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English