SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI2V17001
KI2V17001
Inleiding adaptieve systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. G.A.W. Vreeswijk
Telefoon+31 30 2534094
E-mailG.A.W.Vreeswijk@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je de behandelde systemen beschrijven, en de werking er van uitleggen.  Verder ben je in staat om de besproken algoritmen met behulp van rekenvoorbeelden te kunnen toepassen op eenvoudige data. Ten slotte ben je in staat om met multi-agent simulatiesoftware deze systemen te programmeren.
Inhoud
Moderne vormen van berekening en probleemoplossen zijn vaak geïnspireerd op natuurlijke processen zoals celdeling en evolutie. Adaptiviteit (aanpassen, leren) en massaliteit (deeltjes, actoren) zijn dan serieuze uitgangspunten.   Dergelijke nieuwe berekeningsvormen worden bestudeerd in adaptieve systemen. Dit zijn formele systemen (wiskundige modellen, computerprogramma's, simulaties) die zichzelf aanpassen door interactie met zichzelf en/of hun omgeving.   Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met adaptieve systemen.  Eerst worden noties berekenbaarheid en beslisbaarheid besproken. Daarna worden verschillende vormen van adaptiviteit behandeld, zoals kunstmatig leven, cellulaire automaten, adaptieve fractals, populatiedynamiek, chaos, zwerm-intelligentie, slijmzwammen, zelf-organisatie, competitie en coöperatie, en (co-)evolutie.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Aanbevolen voorkennis: Wiskunde voor AI, Modelleren en programmeren.
Verplicht materiaal
Boek
Gary Flake, "The Computational Beauty of Nature", MIT Press, 2000. ISBN10: 0262561271 / ISBN13: 9780262561273
Kosten materiaal
EUR 34,00
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Algemeen
Begeleid practicum.

Werkcollege

Algemeen
Begeleid werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inleveropdrachten

Practisch tentamen
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Programmeeropdrachten

Toets 1
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets: om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.

Toets 2
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English