SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13009
KI1V13009
Modelleren en programmeren
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondrs. J.D. Fokker
Telefoon+31 30 2534118
E-mailJ.D.Fokker@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.D. Fokker
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is uitsluitend voor KI-ers, LAS-ers en minorstudenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het computationeel kunnen modelleren van een eenvoudig onderwerp/probleem uit de Kunstmatige Intelligentie, mbv de programmeertaal C#.
Inhoud
N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers en minorstudenten KI. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.

Het computationeel modelleren van onderwerpen/problemen in de kunstmatige intelligentie.
De onderwerpen komen uit de vier volgende gebieden van de kunstmatige intelligentie:
Informatica (b.v. neurale netwerken), psychologie (b.v. een reactie-experiment), logica (b.v. sudoku’s oplossen mbv sat-solving), taalkunde (b.v. parsen), uit ieder gebied een. Om te kunnen modelleren wordt de programmeertaal C# aangeleerd.
 
Er wordt eerst een algemene inleiding tot computationeel modelleren en de programmeertaal C# gegeven; daarna volgen de 4 opdrachten.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Computerpracticum (Verplicht)

Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Opdat de contacturen optimaal gebruikt kunnen worden/er gericht vragen gesteld kunnen worden, dienen studenten iedere bijeenkomst voor te bereiden, door zowel de behandelde als te behandelen stof te bestuderen, als opgegeven tijdens de voorgaande bijeenkomst, alsmede thuis door te werken aan de opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
de 3e en 4de opdracht dienen in tweetallen gemaakt te worden. van de studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig een partner vinden en constructief met hem/haar de opdracht (ihb de verdeling van de taken, afspraken over planning, etc.) maken.

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer5

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5

Beoordeling
de vier opdrachten worden beoordeeld op getrouwheid van de modellering, correctheid tov de specificatie (in natuurlijke taal, of binnen de programmeertaal, interfaces), en netheid en stijl van programmeren. de toets bestaat uit open vragen met een indicatie per vraag hoeveel punten die vraag waard is.

Deadlines
voor ieder van de opdrachten is 2 a 2.5 week (4 a 5 practica) de tijd (details nnb). noch eerder verstrekken van de opdracht noch uitstel van de deadline is mogelijk

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English