SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13001
KI1V13001
Inleiding logica
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J. Korbmacher
Telefoon030 253 7986
E-mailJ.Korbmacher@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Korbmacher
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Korbmacher
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is uitsluitend voor KI-ers, LAS-ers, TCS-ers en minorstudenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- 'Logische' rekenvaardigheid.
- Technisch inzicht in en over de logica.
- Theoretische resultaten over de klassieke logica's kennen.
- Het kunnen omgaan (begrijpen en beheersen) met de wiskunde nodig voor het formuleren van de logica’s en het bewijzen van eigenschappen daarover, in het bijzonder verzamelingenleer, inductie en recursie
- Filosofische en wetenschapshistorische achtergronden van de logica leren kennen.
- De rol van de logica in het moderne 'informatietijdperk' leren kennen.
 
Inhoud
N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers, TCS-ers en minorstudenten KI. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.

Logica is de wetenschap van het geldig redeneren. Ze neemt een centrale plaats in binnen de moderne informatiewetenschappen en in het bijzonder in de kunstmatige intelligentie. De onderwerpen die behandeld worden zijn achtereenvolgens:
-- Propositielogica: eenvoudige zinnen-logica (Boole), waar al verrassend veel redeneervormen mee gemodelleerd kunnen worden.
-- Predicatenlogica: uitbreiding van de propositielogica met kwantoren en predicaten.
-- Vertalen van in het Nederlands gestelde zinnen naar een predicaatlogische formulering.
-- Verschillende redeneervormen, semantisch, syntactisch (algebraïsch natuurlijke deductie), inclusief toolgebruik.
-- Volledigheid en onvolledigheid (Gödel): de grenzen van het mechanische en menselijk bewijzen/redeneren.
- Predikatenlogica als programmeertaal.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Electronisch lesmateriaal, op een bij het college horende website (adres wordt gegeven bij aanvang van het college)
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Maken van opgaven (werkcollege), lezen van de betreffende literatuur (hoorcollege) en berekeningen maken met computerprogrammatuur die via de website van de cursus wordt aangeleverd (prakticum).

Practicum

Werkcollege

Toetsen
schriftelijk
Weging40
Minimum cijfer-

schriftelijk
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English