SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3GSP
INFOB3GSP
Gametechnologie softwareproject
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3GSP
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. J.M. van den Akker
Telefoon+31 30 2533989
E-mailJ.M.vandenAkker@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. J.M. van den Akker
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. A.F. van der Stappen
Overige cursussen docent
Blok
SEM1  (04-09-2017 t/m 02-02-2018)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-05-2017 t/m 25-06-2017
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:
 • Het op de juiste momenten de goede producten opgeleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team
 • Het kunnen omzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
 • Het effectief en correct omgaan met klant contact
 • Samenwerken in een multidisciplinair team
 • Presenteren van tussen- en eindresultaten
Tijdens het project doen de studenten kennis op in de volgende gebieden:
 • Groepsprocessen en vergadertechnieken
 • Interviewtechnieken
 • Projectorganisatie
 • Planningstechnieken
 • Projectfasering
 • Requirementsanalyse
 • Modelleren/specificeren
 • Testen
 • Versie/configuratiebeheer
 • Documentatie-/rapportagetechnieken
 • Presentatietechnieken
Inhoud
In dit vak doe je een project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
 • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promotiemateriaal wordt ontwikkeld.
Dit vak heeft de plaats van de eindscriptie bachelor en doe je bij voorkeur in het laatste half jaar. Er zijn speciale deelnamevoorwaarden.
Vanwege de planning van de projecten moet je je tijdig inschrijven bij het Projectbureau:
 • uiterlijk 15 maart voor periode 1/2 van volgend jaar.
 • uiterlijk 1 oktober voor periode 3/4
Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English