SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15002
HHP3V15002
Humanities Honours Thesis
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15002
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
F.M. Essink
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van Goch
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (05-09-2017 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten van het Humanities Honours Programme. Taal is afhankelijk van eigen opleiding.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-05-2017 t/m 31-08-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis.
Inhoud
Onderzoek en verslaglegging gericht op het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis.

Neem voor inschrijving op dit onderdeel contact op met humanitieshonours@uu.nl.

De handleiding met aanvullende eisen Honours Thesis vind je op de website:  https://humanitieshonours.sites.uu.nl/informatie-voor-studenten/
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Gevorderde kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied in de context van de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen van de eigen opleiding en het Humanities Honours Programme: HHP3V16001 (Honours Terreinverkenning), HHP3V16002 (Honours Academische Contextcursus) of HHP2V17001 (Goed in Geesteswetenschappen) en HHP3V14001 (Honours Research Seminar).
Bronnen van zelfstudie
nnb
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Nog niet bekend
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Honoursstudenten schrijven zelfstandig een eindwerkstuk. Ze volgen de begeleidingsstructuur die geldt binnen de eigen opleiding maar nemen daarnaast ook contact op met de departementale coördinator van het Humanities Honours Programme voor mogelijke aanvullende begeleiding voor het honourskarakter van het eindwerkstuk. De specifieke eisen van de Honours Thesis staan geformuleerd in de handleiding voor de Honours Thesis.

Voorbereiding bijeenkomsten
Individuele studie en voorbereiden van onderdelen van de scriptie

Bijdrage aan groepswerk
Studenten hebben naast individuele begeleiding Honours Thesis seminars waarin overleg plaats vindt over gemeenschappelijke problemen van de Honours Thesis. Daarnaast nemen studenten deel aan scriptieklassen of andere begeleidingsstructuur van de eigen opleiding.

Werkcollege

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Beheersing van alle aspecten van het eigen vakgebied. Reflectie op de theoretische en praktische aspecten van het vakgebied. Vermogen om het eigen onderzoek in een breder geesteswetenschappelijk kader te plaatsen

Deadlines
nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English