SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15001
HHP3V15001
Humanities Honours Portfolio
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15001
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeIndividueel
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van Goch
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (05-09-2017 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDit is een verplichting waaraan Honoursstudenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Honourscertificaat.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-05-2017 t/m 31-08-2018
AanmeldingsprocedureHonourscoördinator
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHonourscoördinator
Cursusdoelen
In het portfolio reflecteren studenten op hun vorderingen en ontwikkeling binnen het Humanites Honours Programme, op basis van een verslag van hun curriculaire en extracurriculaire activiteiten en initiatieven.
Inhoud
Integraal onderdeel van het Humanities Honours Programme is het aanleggen van een portfolio met daarin producten en evaluaties van honourscursussen; verslagen van extracurriculaire activiteiten; reflectieverslagen van academische ontwikkeling. Extracurriculaire activiteiten zijn:
 
  • zelfstandige organisatie van discussiebijeenkomsten, seminars, excursies;
  • presenteren van resultaten van honourscursussen in honoursconferentie aan het einde van ieder studiejaar;
  • buitenlandse ervaringen in de vorm van excursies, studiereizen, summerschools, internationale uitwisselingsprogramma’s.
De departementale coördinatoren van het Honoursprogramma maken aan het einde van ieder HHP-studiejaar een individuele afspraak met iedere student om het portfolio te bespreken.
De richtlijn voor het aanleggen van het portfolio vind je op Blackboard en de website: https://humanitieshonours.sites.uu.nl/informatie-voor-studenten/
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Honoursstudenten leggen een portfolio aan met cursusresultaten, werkstukken, beoordelingen, overzicht van extracurriculaire activiteiten en een jaarlijkse zelfevaluatie.

Toetsen
Portfolio
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten dienen te voldoen aan eisen voor het portfolio, zoals vastgelegd in de richtlijn voor het aanleggen van een Humanities Honours Portfolio.
Procedure bij onvoldoende resultaat: In overleg met honours director..

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English