SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-VP
DKM-VP
Verantwoord Proefdiergebruik
Cursus informatie
CursuscodeDKM-VP
Studiepunten (ECTS)1,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij;
Contactpersoondr. S. Kirchhoff
E-mails.kirchhoff@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
H. Boleij, MSc
Overige cursussen docent
Docent
V.C. Goerlich-Jansson
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Kirchhoff
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Kirchhoff
Overige cursussen docent
Docent
E.M.A. Langen
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Het blok Verantwoord Proefdiergebruik bouwt voort op de in de bachelor fase opgedane kennis en vaardigheden t.o.v. verantwoord proefdiergebruik. In het blok worden de interdisciplinaire aspecten van verantwoord proefdiergebruik bij elkaar gebracht, aangevuld met proefdier specifieke aspecten en toegepast op een proefdierkundig onderwerp:
 • Basistechnieken voor het toedienen en afnemen van stoffen aan verschillende proefdiersoorten;
 • Ethische afweging betreffende dierproeven
 • Integreren van in de bachelor verworven kennis m.b.t. proefdiergebruik en toerpassen van deze kennis op een proefdierkundig onderwerp
Beoordeling vindt plaats op basis van een werkcollegeopdracht (WCO). Deze is zo opgebouwd dat de studenten via kritische analyses, ethische en praktische afwegingen, hun eigen keuzes kunnen onderbouwen.  Zij passen de tijdens de studie verworven kennis toe op een proefdierkundig onderwerp. De studenten zoeken informatie, beoordelen deze, maken keuzes voor een zelf op te zetten proefprotocol dat zij uitwerken en onderbouwen. Hierop wordt dan kritisch gereflecteerd door een andere groep (peer review). Hierdoor worden de studenten ertoe gebracht twee keer kritisch na te denken, de eerste keer over bestaande literatuur waarop zij eigen keuzes baseren en de tweede keer over de keuzes van de medestudenten. Hierdoor leren de studenten van elkaars goede voorbeelden en fouten.
Het landelijk examen voor het art.9 certificaat is optioneel en wordt alleen in Osiris geregistreerd wanneer dit is behaald. Inschrijven voor deelname kan gedurende de hele masterfase op Blackboard. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Geneeskunde van gezelschapsdieren
  • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
  • Gezondheidszorg paard
 • Bachelor afgerond
 • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Zie de studiewijzer en webCT voor uitgebreide informatie over verplicht studiemateriaal
Aanbevolen materiaal
Boek
Handboek Proefdierkunde: proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek; L.F.M. van Zutphen, V. Baumans, F. Ohl; 5e Editie,geheel herziene druk. 2009, Maarssen Elsevier
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Werkcollegeopdracht (WCO)
Weging100
Minimum cijfer5,5

Landelijk tentamen (certificaat art.9)
Weging0
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English