SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-TROZK
DKM-TROZK
Track Onderzoek
Cursus informatie
CursuscodeDKM-TROZK
Studiepunten (ECTS)25,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Infectieziekten & Immunologie;
Contactpersoondr. V.P.M.G. Rutten
Telefoon+31 30 2532433
E-mailv.rutten@uu.nl
Docenten
Docent
dr. V.P.M.G. Rutten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.P.M.G. Rutten
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De track onderzoek beoogt een eerste stap te zijn in de opleiding tot  onderzoeker die veterinair en biomedisch relevante thema's kan integreren, vraagstellingen op dit terrein kan formuleren, en vooral ook onderzoek zelfstandig kan uitvoeren.

De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
De track onderzoek is één van de mogelijke track opties, waarvoor de student binnen ieder van de drie afstudeerrichtingen (LH-VV, GD, en P) kan kiezen.

De track onderzoek beoogt een eerste stap te zijn in de opleiding tot  onderzoeker die veterinair en biomedisch relevante thema's kan integreren, vraagstellingen op dit terrein kan formuleren, en vooral ook onderzoek zelfstandig kan uitvoeren.
Het onderzoeksproject past binnen het onderzoeksprogramma van de groep waarvan de student voor een periode deel uit maakt en sluit daardoor aan bij de facultaire en universitaire speerpunten. Supervisie door een erkende onderzoeker ter  plaatse, en (mede-)begeleiding door promovendi en laboratoriummedewerkers garandeert een optimale communicatie en interactie met de onderzoekomgeving. Tevens volgt de student een aantal cursussen ter verkrijging van algemene en specifieke vaardigheden (3 weken). De student kan er (vooraf) voor kiezen om de 10 vrije keuzeweken van de profileringsruimte te gebruiken om de track te verlengen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk deze variant te koppelen aan een promotie traject, waardoor het behalen van een doctors titel (PhD) na afronding van de master versneld kan plaatsvinden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer zowel gedurende het (Master) Honours Programma als tijdens de vrije keuze weken en het verdiepend onderwijs (track)onderzoek verricht wordt, dat onderdeel uitmaakt van een promotieonderzoek. Meer informatie over deze track zoals het indienen en laten goedkeuren van een projectvoorstel en de volledige studiewijzer zijn te vinden in de module track onderzoek op Blackboard..
De dierenarts die de track onderzoek heeft doorlopen is toegerust met een pakket aan kennis en vaardigheden en heeft een professioneel gedrag dat hem bij uitstek geschikt maakt te functioneren in veterinair-biomedisch onderzoek. Door de combinatie van enerzijds specifiek diersoortoverschrijdend inzicht en anderzijds kennis en ervaring op het gebied van veterinair-biomedisch onderzoek is de dierenarts 'wetenschappelijk onderzoek' bij uitstek geschikt om als intermediair op te treden tussen het biomedisch onderzoeksveld en de (praktische/toegepaste) diergeneeskunde. 

Let op: Bij afstudeerrichting Paard duurt de track twee weken korter dan bij de afstudeerrichtingen Landbouwhuisdieren en Gezelschapsdieren, daarom krijg je bij afronding 3 EC minder toegekend.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Geneeskunde van gezelschapsdieren
    • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
    • Gezondheidszorg paard
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Toetsen
Eindpresentatie
Weging0
Minimum cijfer-

Practisch werk
Weging0
Minimum cijfer-

Eindverslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English