SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-TRBB
DKM-TRBB
Track Bestuur en Beleid
Cursus informatie
CursuscodeDKM-TRBB
Studiepunten (ECTS)25,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Landbouwhuisdieren;
Contactpersoondr. G.A. Hooijer
E-mailG.A.Hooijer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. J.W. Hesselink
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.A. Hooijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A. Hooijer
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De track Bestuur &beleid is één van de mogelijke track opties, waarvoor de student binnen ieder van de drie masterprogrammaen (LH-VV, GD, en P) kan kiezen. Het doel van deze track is de student inzicht te verschaffen in allerlei aspecten met betrekking tot bestuurlijke en beleidsmatige processen in de diergeneeskundige context.

De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
De track Bestuur en beleid kan interessant voor studenten die:
 • belangstelling hebben voor allerlei organisaties in de maatschappij, die zich op een of andere wijze bezighouden met dieren en diergeneeskunde;
 • politiek geïnteresseerd zijn en inzicht willen krijgen in de invloed van de politiek op de diergeneeskunde;
 • meer affiniteit hebben met aspecten van ondernemerschap in de diergeneeskunde.
Er wordt een grote zelfstandigheid van werken nagestreefd in de diverse organisaties waar de student gaat werken. Het studieplan wordt volledig door de student samengesteld in afstemming met de verantwoordelijke docent. Dat betekent dat de student in staat wordt gesteld zich te verdiepen in zijn/haar bijzondere interessegebieden.
De dierenarts die de track bestuur &beleid heeft doorlopen is toegerust met een pakket aan kennis en vaardigheden dat hem bij uitstek geschikt maakt om mee te denken over diergeneeskundige vraagstukken op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en deze te vertalen naar de veterinaire “werkvloer". Er is zeker behoefte aan practici die meer inzicht hebben in bestuurlijke vraagstukken en weten hoe processen in organisaties en de politiek verlopen.
Studenten, die de track bestuur &beleid hebben gevolgd, kunnen, ondanks het feit dat ze minder klinisch onderwijs hebben gevolgd, prima als practicus aan de slag.

Let op: Bij afstudeerrichting Paard duurt de track twee weken korter dan bij de afstudeerrichtingen Landbouwhuisdieren en Gezelschapsdieren, daarom krijg je bij afronding 3 EC minder toegekend. 

Randvoorwaarden
 • De duur van de track bedraagt maximaal 37-39 weken (paard 37 weken, andere 39 weken)
 • de track kan variabel worden opgebouwd, waarbij één onderdeel verplicht is:
  • cursus inleiding in bestuur en organisatie (USBO) is een verplichte cursus van 7,5 ECTS, die tweemaal per jaar gedurende 10 weken wordt gegeven (dus halftijds)
  • een vrije invulling van 10-12 weken (15-18 ECTS)
  • daarnaast is het mogelijk (een deel van) de keuzevakken (profileringsruimte) te besteden aan onderwerpen gelieerd aan de track (15 ECTS), maar dit is niet noodzakelijk.
  • de onderzoeksstage kan een onderwerp hebben dat in de lijn ligt met de verdere invulling van de track (18 ECTS), maar dit is niet noodzakelijk.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Geneeskunde van gezelschapsdieren
  • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
  • Gezondheidszorg paard
 • Bachelor afgerond
 • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Certificaat DBV
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English