SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-MMVD
DKM-MMVD
Management en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de dierenarts
Cursus informatie
CursuscodeDKM-MMVD
Studiepunten (ECTS)6
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Infectieziekten & Immunologie;
Contactpersoondr. G.A. Hooijer
E-mailG.A.Hooijer@uu.nl
Docenten
Docent
dr. I.M. van Geijlswijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.A. Hooijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A. Hooijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.J.J.M. Mastenbroek
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Inhoud van het masteronderdeel

De rode draad is het voorbereiden op het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheden als dierenarts en het toepassen van management, waarbij de apotheek van de dierenartsenpraktijk centraal staat als voorbeeld.
Met het oog op het goed functioneren in de klinieken is het zgn. Apotheekstartbewijs ingevoerd. Tijdens de eerste periode moet de student dit bewijs verdienen door een kennis-/inzichttentamen en een vaardigheidstentamen succesvol af te sluiten. Voorbereidend hierop worden de volgende apotheekvaardigheden getraind: documentatie opsporen, doseren, recept en attest, baliewerk, afval verwerken, blootstellingspreventie, etc. Tevens oefent de student zich in het geven van de juiste informatie over een in Nederland geregistreerd diergeneesmiddel, inclusief mogelijke knelpunten met betrekking tot dit middel.
De relevantie voor de beroepsuitoefening
Vaardigheden die getraind moeten worden op het gebied van management zijn onderverdeeld in taakgericht management en procesgericht management. Voor taakgericht management komen aan de orde: praktijkfinanciƫn, tarifering, financiƫle levensloop, marketing, praktijkoverdracht, personeelsbeleid. Deze onderwerpen worden deels verzorgd door de AUV, VvAA en de KNMvD. Procesgericht management richt zich op vaardigheden met betrekking tot samenwerken, conflicthantering, onderhandelen en ergonomie.
De student is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de eindtermen binnen het aangeboden onderwijs. Als middel voor monitoring voor de student zelf en voor de uiteindelijke tentaminering dient het Persoonlijk Praktijk Portfolio (PPP). 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Zie de studiewijzer en webCT voor uitgebreide informatie over verplicht studiemateriaal
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Toets farmacie
Weging50
Minimum cijfer5,5

Verslag
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English