SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-HMPD
DKM-HMPD
Hygiëne en Microbiologische en Pathologische Diagnostiek
Cursus informatie
CursuscodeDKM-HMPD
Studiepunten (ECTS)4,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondr. H.F. Egberink
Telefoon+31 30 2532487
E-mailh.f.egberink@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Docent
prof. A. Gröne
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J.A. Lipman
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het doel van het onderdeel HMPD is u kennis en inzicht te laten verwerven met betrekking tot de algemene principes van Good Laboratory and Veterinary Practice, methoden van Pathologisch en Microbiologisch onderzoek en het interpreteren van uitslagen in de context van de klinische bevindingen.

De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Binnen het onderdeel HMPD zul je gedurende 3 weken kennis en inzicht in de methodologie van aanvullend pathologisch en microbiologisch onderzoek vergaren en toepassen. Ook hygiëneconcepten en algemene principes van de voedingsmicrobiologie komen aan bod. Het pathologisch en microbiologisch onderzoek wordt besproken in de context van een klinische casus waarbij u zelf inzicht vergaart in de keuze van monstername en de uiteindelijke interpretatie van de gegevens. Je zult zelf enkele secties en microbiologische diagnostische technieken uitvoeren om het belang van systematisch werken, de risico’s van verlies van informatie, het belang van hygiëne en van een goede monstername te onderstrepen. Naast het oefenen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan de beoordeling en interpretatie van de resultaten uit pathologische en microbiologisch onderzoek en het terugkoppelen van deze gegevens naar de problematiek van het individuele dier of koppel waartoe het dier behoorde, het product of de omgeving. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Geneeskunde van gezelschapsdieren
    • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
    • Gezondheidszorg paard
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiewijzer
Zie de studiewijzer en Blackboard voor uitgebreide informatie over verplicht studiemateriaal
Syllabus
Syllabus Bacteriologisch Onderzoek
Boek
Microbiologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard (Diergeneeskundig Memorandum 2009)
Boek
McGavin MD en Zachary JF (eds) Pathologic basis of Veterinary Disease, 4th edition, 2007 (goede foto’s en theorie ter opfrissing van kennis uit de bachelor)
Boek
Quinn P.J. Veterinary microbiology and microbial disease, 1st ed., Blackwell Publishing, 2002 of 2nd ed., Wiley-Blackwell, 2011
Boek
Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Blackwell Publishing, 2007. (ISBN 978-14-051-1964-1)
Boek
Maxie MG (ed), Jubb, Kennedy, and Palmer’s Pathology of Domestic Animals 5th edition, 2007
Boek
Van Dijk JE, Gruys E, Mouwen JMVM (eds) Color Atlas of Veterinary Pathology, 2007. (goede en illustratieve foto’s)
Boek
Meuten D. Tumors in Domestic Animals, 2002
Boek
Jones TC, Hunt RD and King NW: Veterinary Pathology, 6th edition, 1996
Diverse
De studieverzameling Pathologie (Schubärt Galerij)
Diacarrousel
Diacollecties betreffende sectiebeelden van hond, kat, veulens, pups en kittens
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Korte casus microbiologie
Weging10
Minimum cijfer5,5

Pathologische diagnostiek
Weging45
Minimum cijfer5,5

Microbiologische diagnostiek
Weging45
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English