SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-DIFCOL
DKM-DIFCOL
Gedifferentieerde co-schappen Landbouwhuisdieren
Cursus informatie
CursuscodeDKM-DIFCOL
Studiepunten (ECTS)73,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Landbouwhuisdieren;
Contactpersoondr. A. van Nes
Telefoon+31 30 2532145
E-maila.vannes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. J.M. Ensink
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.H. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Jorritsma
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G.R. Matthijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. van Nes
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Dit onderdeel is ingedeeld in 4 blokken:
In blok 1 staat het ‘begrijpend observeren’ en ‘begrijpend interveniëren’ met betrekking tot het individuele dier centraal. Hiermee wordt bedoeld: het vertalen van waarnemingen aan het individuele dier naar de onderliggende mechanismen en het begrijpen van de voorgestelde interventies (bijvoorbeeld: therapie, vaccinatie). Daarbij verwerft de student inzicht in de betekenis hiervan voor het dier, de koppel, het bedrijf en het product.
In blok 2 staan de bedrijfsprocessen centraal, inclusief de gevolgen van de bedrijfsprocessen op het product. Bedrijfsinspectie, data-analyse, economie en volksgezondheidsaspecten zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast wordt de positie van het bedrijf in de keten belicht.
Blok 2 is een belangrijke voorbereiding op blok 3, waarin de student zelf drie bedrijven dient te analyseren met betrekking tot dierwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid. Daarbij kunnen naast bedrijfsinspectie en data-analyse, waarnemingen op het gebied van zoötechniek gebruikt worden. Tevens zullen themadagen en verdiepingsmomenten onderdeel van dit blok uitmaken.
In blok 4 zal al deze kennis toegepast worden in de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) en bij pluimveepraktijken. Zowel individuele patiënten, bedrijfsproblemen, bedrijfsbegeleiding en praktijkvoering zullen op een praktische manier onderwerp van studie zijn.  
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Coassistentschap

Toetsen
Blok 2 BB Tolakker
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 Aanwezigh. verdiepingsopdrachten
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Analyse EB verdiepingsopdracht presentaties bijwonen (≥15)

Blok 3 Aanwezigheid themadagen
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Analyse EB themadagen bijwonen (≥15)

Blok 3 Aanwezigheid peerpresentaties
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Analyse EB peerpresentaties bijwonen (R≥5,P≥5,V≥5)

Blok 3 Varken rapport
Weging15
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Rund rapport
Weging15
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Pluimvee rapport
Weging15
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Varken veehouderpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 3 Rund veehouderpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 3 Pluimvee veehouderpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 1 Mondelinge toets
Weging5
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Mondelinge toets bedrijfsanalyse
Weging15
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Sectie pluimvee bij G.D.
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 IO Voeding pluimvee
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 IO Voeding herkauwer
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 IO Voeding varken
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 IO Welzijn
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 Koekompas
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 BB met pluimveedierenarts
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 3 Verdiepingsopdracht rapport
Weging5
Minimum cijfer5,5

ePASS blok 1,2,3,4
Weging70
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Verdiepingsopdracht presentatie
Weging5
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Varken peerpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 3 Rund peerpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 3 Pluimvee peerpresentatie
Weging5
Minimum cijfer-

Blok 1 Kennistoets AD&FA
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Kennistoets RE
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Kennistoets DI
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Kennistoets MA
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Kennistoets VP
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Pluimveetoets
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 1 Anatomietoets
Weging1
Minimum cijfer5,5

Blok 2 Kennistoets
Weging3
Minimum cijfer5,5

Blok 3 Laparotomie rund
Weging0
Minimum cijfer-

Blok 1 Adoptiekoe
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English