SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-BACOP
DKM-BACOP
Basiscoschap paard
Cursus informatie
CursuscodeDKM-BACOP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Gezondheidszorg Paard;
Contactpersoondr. J.M. Ensink
Telefoon+31 30 2531337
E-mailj.m.ensink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.M. Ensink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.M. Ensink
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het verwerven van voldoende kennis en vaardigheid om de meest voorkomende spoedgevallen bij paardenpatiënten op eerste-lijns niveau adequaat op te kunnen vangen.

De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
​Tijdens dit coschap ligt de nadruk op de vakinhoudelijke/praktische aspecten van de paardengeneeskunde. Er is ook aandacht voor andere (meer algemene) competenties. Kennis en inzicht worden toegepast bij het oplossen van vragen/problemen bij het paard gebaseerd op de eindtermen van het gemeenschappelijke deel van de opleiding.
Vaardigheden zoals beschreven in de vaardighedenlijst voor het gemeenschappelijk deel van de opleiding worden getraind.
De student oefent in een praktijksituatie met een patiënt, een bedrijf of een casuïstiek en is gericht op het geïntegreerd toepassen van de kennis en vaardigheden opgedaan in de bachelorfase. Dit deels onder geconditioneerde omstandigheden en deels in de reële werkomgeving van de betreffende sector. Voor alle klinische thema’s is een patiënt of een zelfstudiemodule voorhanden. Na een ‘voorweek’ waarin belangrijke kennis en vaardigheden worden behandeld, herhaald en/of geoefend, volgen een week coschap bij de inwendige ziekten, een week bij de heelkunde, een week avond- en nachtdienst en een week bij de ambulante kliniek.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Geneeskunde van gezelschapsdieren
    • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Diverse
phonendoscoop, thermometer, percussiehamer, plessiemeter, gebogen schaar en stevig schoeisel.
Werkvormen
Coassistentschap

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English