SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-BACOLV
DKM-BACOLV
Basiscoschap landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid
Cursus informatie
CursuscodeDKM-BACOLV
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Landbouwhuisdieren;
Contactpersoondr. A. van Nes
Telefoon+31 30 2532145
E-maila.vannes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. G.A. Hooijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.H. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G.R. Matthijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. van Nes
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. van Nes
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het verwerven van vaardigheden voor het oplossen van diergeneeskundige vragen en problemen voor de diersoorten Herkauwer, Varken en Pluimvee op het niveau van het gemeenschappelijk deel van de opleiding staat in dit coschap centraal. In dit coschap worden eveneens vaardigheden getraind conform de vaardigheden lijst eveneens voor het gemeenschappelijk deel van de opleiding, zoals geformuleerd in de bijlage van de eindtermen (versie 2009). Belangrijk hierbij is dat de studenten inzicht hebben in de sectoren van verschillende landbouwhuisdieren en de invloed van bedrijfsprocessen op Veterinaire volksgezondheid. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de dierenarts Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren in relatie tot diergezondheid, dierwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid.

De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Het basiscoschap bestaat uit 10 weken:
3 meer theoretische weken waarin sectorkennis van drie diersoorten centraal staat
2 kliniekweken herkauwer
1 kliniekweek pluimvee
1 kliniekweek varken
2 weken waarin de nadruk ligt op de veterinaire volksgeondheidsaspecten
1 week bedrijfsprocessen Tolakker, met nadruk op veterinaire aspecten 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Geneeskunde van gezelschapsdieren
    • Gezondheidszorg paard
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
Handleiding
co-assistentenhandleiding met nader uitgewerkt programma en instructies
Werkvormen
Coassistentschap

Toetsen
Deeltoets Pluimveetoets
Weging0
Minimum cijfer5,5

Deeltoets Eindtoets
Weging0
Minimum cijfer5,5

ePASS
Weging70
Minimum cijfer-

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English