SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-BACOGD
DKM-BACOGD
Basiscoschap gezelschapsdieren
Cursus informatie
CursuscodeDKM-BACOGD
Studiepunten (ECTS)10,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCoassistentschap
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Departement Geneeskunde van gezelschapsdieren;
Contactpersoondrs. N.J. Schoemaker
Telefoon+31 30 2534443
E-mailn.j.schoemaker@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. N.J. Schoemaker
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.J. Schoemaker
Overige cursussen docent
Docent
drs. A. Spruijt
Overige cursussen docent
Blok
FF  (14-08-2017 t/m 10-08-2019)
Aanvangsblok
FF
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
De student oefent in een klinische setting met een patiënt het geïntegreerd toepassen van de in de bachelor opgedane kennis en (hand)vaardigheden zoals beschreven in “Eindtermen Curriculum Diergeneeskunde” (januari 2006 en de herziene versie november 2009). Daarnaast wordt er theoretisch onderwijs aangeboden. Het theoretisch onderwijs is gericht op kennis en klinische vaardigheden die elke dierenarts aan het eind van zijn/haar opleiding op algemeen bevoegd niveau dient te beheersen. Het theoretisch onderwijs tijdens de klinische roulatie betreft geselecteerde onderwerpen uit de cursussen van het gedifferentieerd coassistentschap Gezelschapsdieren (GD). De cursussen worden gevolgd samen met studenten op niveau 1 van de master GD. Klinisch en theoretisch onderwijs zullen geïntegreerd in één voorweek en een klinische roulatie van zes weken aangeboden worden. De nadruk van het basis coassistentschap ligt op de spoedeisende opvang. De student zal tijdens het basis coassistentschap in de spoedeisende opvang zo veel mogelijk het gehele traject van anamnese, klinische diagnostiek en behandeling volgen. Daarnaast zal de student tijdens de roulatie zijn/haar professionele gedrag tegenover de patiënt (het gezelschapsdier), de cliënt (patiënteigenaar), en de medestudent verder ontwikkelen. De beoordelingen van deze competenties, die tijdens het werkplekleren gegeven worden, worden gedocumenteerd in het e-portfolio. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid
    • Gezondheidszorg paard
  • Bachelor afgerond
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
Diverse
phonendoscoop, gebogen spits-stompe schaar, pasfoto, xs-pas (verkrijgbaar bij portier Androcolusgebouw).
Diverse
Borg voor gebruik hondenriem €10,-
Werkvormen
Coassistentschap

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English