SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14304
CI3V14304
Communicatie, organisaties, crisis
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14304
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. D.M.L. Janssen
Telefoon+31 30 2538197
E-mailD.M.L.Janssen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.M. Beerkens, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.M.L. Janssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
Y.F.M. Linders
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Comm. Org. en interactie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2018 09:00 t/m 04-04-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
-         op basis van de belangrijkste theorieën over organisationele en crisis­communicatie beschrijven welke factoren de reputatie van een organisatie beïnvloeden
-         relevante organisatievariabelen onderscheiden en aangeven hoe die communicatie­processen in organisaties beïnvloeden (denk aan: cultuur, structuur, werkprocessen, management, leiderschap)
-         voor- en nadelen van verschillende methoden van onderzoek naar organisationele communicatie beschrijven en een beargumenteerd oordeel geven op basis van de context en het doel van het onderzoek
-         De student kent de principes van de statistische techniek factoranalyse en kan de resultaten van een factoranalyse interpreteren

De student is bereid kritisch te reflecteren op de rol van communicatie in organisaties en die van onderzoek bij het oplossen van communicatie- en organisatie­problemen.
 
 
 
Inhoud
In eerdere cursussen in het verdiepingspakket Communicatie, taal en interactie heb je je beziggehouden met begrips- en overtuigingsprocessen rond communicatieboodschappen en met de invloed van media op communicatie. In deze cursus staat de invloed van de organisatiecontext op de communicatie centraal. We gaan in op de vraag hoe teksten en interacties in organisaties mede bepaald worden door organisatievariabelen zoals de organisatiestructuur, de werkprocessen, de organisatiecultuur, etc.
We maken dat nog iets ingewikkelder (maar ook spannender) door naar organisaties te kijken in een turbulent-dynamische omgeving, namelijk tijdens een crisis. Het kan daarbij gaan om een crisis voor de organisatie: er vallen bijvoorbeeld ontslagen, er moeten producten uit de schappen worden genomen of er is een resistente bacterie in het ziekenhuis. Het kan ook gaan om een crisis voor een individu, die bijvoorbeeld een hulpdienst belt, een organisatie dus die speciaal toegerust is op crisiscommunicatie.

Deze cursus is het 4e vak in Verdiepingspakket ‘Communicatie, organisatie en interactie’
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Communicatie, organisatie en interactie( CI2V14002)
Verplicht materiaal
Literatuur
Miller, Katherine (2012). Organizational communication; approaches and processes. Boston: Wadsworth artikelen (nader op te geven)
Kosten materiaal:100,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, dwz literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Hoorcollege

Toetsen
Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kenis van de behandelde literatuur, toepassing in concrete casuistiek

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English