SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY3V14010
WY3V14010
Wijsgerige Antropologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY3V14010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.H. Anderson
Telefoon+31 30 2532874
E-mailJ.H.Anderson@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.H. Anderson
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. Anderson
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.E. Harnacke
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. de Jong
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2016 t/m 03-02-2017)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDe cursus op niveau 3 maakt deel uit van verdiepingspakket 'wat is de mens'.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2016 09:00 t/m 01-11-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Inhoud
In de loop van de 19de eeuw wordt het optimistische mensbeeld uit de Verlichting op zijn kop gezet. Deze cursus begint met denkers als Marx, Nietzsche, Freud en Darwin, die de rationele, autonome mens ontmaskeren, en die laten zien hoe bepalend instincten en materiële factoren eigenlijk zijn voor de mens. Het tweede deel van de cursus wordt gewijd aan wijsgerige antropologen (zoals Dewey, Plessner, Arendt, Taylor en Habermas) die beweren dat de mens desondanks toch nog over een vorm van zelfbepaling, authenticiteit en vrijheid beschikt. In het derde deel van dit college staat het idee van de ondergang van het subject centraal. Na een inleiding aan de hand van teksten van Kierkegaard en Nietzsche over de mens en de nieuwe mens die nog niet is (Nietzsches Übermensch) zal vooral de filosofie van Heidegger aan bod komen. Zijn analyse van de mens als Dasein en vervolgens de zijnsvergetelheid (in zijn latere werk), uitmondend in Heideggers opvatting over techniek en haar vernietigende invloed op de “eigenlijke” bestaanswijze van de mens. Dit deel zal worden afgesloten met een eindpaper, waarbij de studenten uitgebreide feedback op elkaars papers moeten geven.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 30 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Relevante kennis uit cursussen in de basispakketten van Wijsbegeerte, die de studenten die de cursus binnen de verdiepingspakket "Wat is de mens?" volgen zullen helpen over te brengen aan de andere studenten.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Studenten die de Wijsbegeerte basispakketten niet hebben gevolgd (bijv. studenten in de minor "Wat is de mens?") dienen in de eerste 2 weken een klein pakket van aanvullende literatuur te bestuderen met relevante onderwerpen uit de eerstejaarsvakken.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden deels besteed aan een systematische en historische overzicht over de onderwerpen van de cursus, deels besteed aan intensieve tekstbespreking.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondig bestuderen van de verplichte primaire en secundaire literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Voorbereiden door het formuleren van vragen en/of stellingen, actieve deelname aan discussie.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English