SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY3V14008
WY3V14008
Voortgezette logica
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY3V14008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. D. Cohnitz
Telefoon0624116078
E-mailD.Cohnitz@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is onderdeel van het verdiepingspakket 'Taal, geest en wereld'.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student begrijpt de filosofische problematiek rond de metafysica van mogelijke werelden en rond de aard van de wiskunde. De student beheerst een aantal logische technieken zoals inductie en werken met verzamelingen.
Inhoud
In dit vak behandelen we inductie, verzamelingenleer , modale logica en predicatenlogica alsmede hun filosofische ramificaties. De filosofische onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere de problematiek van mogelijke werelden, van de aard van wiskundige objecten en van de noties identiteit en existentie.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Logica voor filosofen (WY1V13021)
Voorkennis
De inhoud van WY1V13021
Voorkennis kan worden opgedaan met
WY1V13021
Bronnen van zelfstudie
Het collegedictaat van WY1V13021
Verplicht materiaal
Dictaat
De dictaten (predicatenlogica, verzamelingenleer, modale logica, inductie) worden electronisch toegankelijk gemaakt. De te lezen literatuur voor de scriptie-opdracht kan via de bibliotheek worden gedownload.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoor/werkcollege (Verplicht)

Algemeen
Dit is een hoor-werkcollege. Gedurende één van de vier uur per week oefenen de studenten met oefenopgaven. Twee colleges zijn gereserveerd voor het geven van presentaties.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de collegedictaten, maken van opgaven.

Bijdrage aan groepswerk
Samen voorbereiden van een presentatie.

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Zelfstandig kunnen nadenken over de problematiek uit metafysica van mogelijke werelden en filosofie van de wiskunde. Beheersing van logische methoden.

Deadlines
wordt nog bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Referaat
Weging10
Minimum cijfer-

Scriptie
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English