SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WR1V14013
WR1V14013
De grote ideeën: Cruciale vragen uit de geschiedenis van de filosofie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWR1V14013
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M.S.A. van Houte
Telefoon+31 30 2537974
E-mailM.S.A.vanHoute@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. de Jong
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2016 t/m 03-02-2017)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is niet bedoeld voor studenten Wijsbegeerte.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2016 09:00 t/m 01-11-2016 23:59
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
De cursus biedt een thematisch gestructureerde overzicht over cruciale ideeën in de filosofie. Het concept “wetenschap” komt voort uit filosofische debatten, net zoals het idee van een “Ik”, van een “natuurwet”, van een alomvattende “orde” of van ethische en esthetische “waarden”. Het hoort bij het wezen van de grote ideeën dat deze steeds meer dan één gebied bestrijken en dus de basis vormen voor interdisciplinaire reflectie en voor het plaatsen van de filosofie in een bredere maatschappelijke en culturele context.
De invalshoek is historisch gefundeerd; tegelijkertijd wordt doorgaans onderzocht hoe deze ideeën doorwerken tot op de dag van vandaag. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de – door de grote ideeën en via een historische benadering direct toegankelijke – verbanden tussen de filosofie en andere vakgebieden. Filosofiehistorici zullen deze cursus daarom ook verzorgen samen met experts voor actuele systematische vragen. De cursus kan op deze manier dienen als een inleiding in centrale thema’s van de filosofie, maakt studenten bekend met de meest belangrijke auteurs en stromingen, en biedt gelegenheid voor methodologische reflectie over de rol van filosofie en over andere wetenschapsgebieden. Hij is de ideale voorbereiding voor een verdere verdieping in de filosofie.
         
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Simon Blackburn: Think. A compelling introduction to philosophy. Oxford: OUP 2001;
Kosten materiaal:25,00
Reader
Reader met primaire teksten
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Hoorcollege en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen worden de thema's uit de hoorcolleges verdiepend behandeld; discussie, debat, vaardigheden zoals leesvaardigheden, precieze conceptuele analyse, en heldere argumentatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van te behandelen teksten, voorbereiden van de werkgroepbijeenkomsten: analyse van begrippen, ontwikkelen van discussiestellingen

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussies en opdrachten tijdens de werkcolleges

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schriftelijke toets
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Inzicht in de te behandelen teksten en de relevante concepten
Filosofische vaardigheden (analyseren van begrippen, argumenteren)
Inzicht in de inbedding van filosofische theorieën in grotere contexten.

Deadlines
Na week 4, week 10

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English