SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16402
TLMV16402
Methodologie: communicatie monitoren
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16402
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoondr. B.C. Holleman
Telefoon+31 30 2536029
E-mailb.holleman@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B.C. Holleman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.N. den Ouden
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (07-09-2016 t/m 11-11-2016)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-08-2016 09:00 t/m 23-08-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Leren om betrouwbaar en valide communicatieonderzoek te ontwerpen en de opzet ervan te onderbouwen, ook oefenen/opfrissen van vaardigheden mbt dataanalyse en verslaglegging.
Inhoud
Deze cursus gaat over het opzetten van onderzoek naar communicatie en communicatie-effecten. Onderzoek is maatwerk, toegesneden op een specifieke situatie en op specifieke vragen. Die vragen kunnen explorerend zijn of toetsend, theoretisch gericht of juist meer praktisch. Er is een veelheid aan methoden om communicatieproducten en –processen te onderzoeken (zie bijv. Hogendoorn 2012). Elke methode heeft sterke én zwakke kanten.
Een goed onderzoeksontwerp maken, met de juiste (mix van) methode(n), kun je alleen als je goed weet wat er met een methode kán, en, idealiter, als je weet welke communicatieve effecten de boodschap beoogt te bereiken. Daarvoor heb je Functionele Analyse nodig. In deze cursus gaan we verder in op twee soorten empirische methoden: tekstuele en inhoudelijke analyse van boodschappen, ook in digitale media, en de observatie van verwerkingsprocessen van lezers in natuurlijke leestaken of in een beoordelingstaak.

Je reflecteert op de methoden, en oefent ermee. In opdrachten operationaliseer je variabelen in termen van je methode, en voer je enkele kleinschalige onderzoeken uit, waarin ook de analyse van de data aan de orde komt.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Het kunnen uitvoeren van onderzoek naar communicatiemiddelen en het kunnen beoordelen van de kwaliteit van dergelijk onderzoek behoren tot de elementaire vaardigheden van de academisch geschoolde communicatieprofessional.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Reader
Boek
Hogendoorn, M. (2011). Communicatie-onderzoek, een strategisch instrument. Bussum: Coutinho.
Kosten materiaal
EUR 50,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Werkcollege (Verplicht)

Algemeen
In deze cursus wordt een aantal onderzoeksmethoden behandeld die veel gebruikt worden in de praktijk van het tekstgerichte communicatieonderzoek. We lezen hier enige literatuur over (oa het boek van Hogendoorn) en zijn vooral veel bezig met het concreet oefenen met die methoden: hoe zet je onderzoek op via zo'n methode? Wat zijn bedreigingen voor de validiteit en betrouwbaarheid? Hoe kunnen methodes optimaal gecombineerd worden voor de beantwoording van een onderzoeksvraag?

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten houden het leeswerk bij en zijn bezig met het uitvoeren van onderzoek. Dit wordt in de bijeenkomsten besproken.

Bijdrage aan groepswerk
Een substantieel deel van de onderzoeken vindt in groepjes (duo/trio plaats), waardoor goede samenwerking noodzakelijk is. Daarnaast wordt op een aantal momenten constructieve peerfeedback verwacht. Het referaat en één onderzoeksverslag worden in duo's gedaan, één onderzoeksverslag is individueel.

Toetsen
Referaat
Weging30
Minimum cijfer5,5

Verslag 1
Weging30
Minimum cijfer5,5

Verslag 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Behalve naar de aspecten die worden besproken bij 'Cursusdoelen' en 'Inhoud', wordt in deze cursus ook gekeken naar de schriftelijke taalverzorging.

SluitenHelpPrint
Switch to English