SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI3V14202
LI3V14202
Omstreden verleden
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI3V14202
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A. Rigney
E-maila.rigney@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. A. Rigney
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2016 t/m 03-02-2017)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus behoort tot het LIT Verdiepingspakket Literature in conflict.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2016 09:00 t/m 01-11-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De studenten leren om vanuit het perspectief van de cursus  literaire bronnen naast audio-visuele bronnen kritisch te analyseren; daarnaast worden ze vertrouwd gemaakt met kernconcepten en debatten in het onderzoek naar de historische roman en naar de rol van de kunsten in de culturele herinnering en in het maatschappelijk debat over het verleden. Ze leren deze concepten om te zetten in een interdisciplinair, vergelijkend kader.
Inhoud
In dit casuscollege bouwen studenten voort op het college Verboden Boeken en leren ze hoe literatuur onderdeel is van een maatschappelijk debat: de strijd om de interpretatie van het verleden. Welke culturele herinneringen domineren ons verleden – en verduisteren delen van het verleden? Welke rol speelt literatuur in relatie tot andere media in de strijd om het verleden als ‘verhaal’ te representeren? En om gemarginaliseerde verhalen onder het voetlicht te brengen? Aan de hand van aantal casussen maken studenten kennis met het genre van de historische roman en met het interdisciplinaire veld van de cultural memory studies. Ze krijgen inzicht in de relatie tussen verhalen, geschiedenis en politiek, en in de soms zeer ingewikkelde verhouding tussen feit en fictie, kennis en idealisme.  In de eerste weken van de cursus wordt kennis gemaakt met een aantal theoretische kernvragen en een aantal kopstukken uit de geschiedenis van de historische roman; vervolgens wordt specifiek ingegaan op drie casussen uit de na-oorloogse Europese literatuur en cinema waarin met allerlei esthetische middelen geworsteld wordt met de pijnlijke geschiedenis van het colonialisme en totalitarisme.
Ingangseisen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Lit-Verboden boeken (LI2V14201)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Kosten materiaal
EUR 80,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Teksten voor het hoorcollege en het werkcollege dienen van te voren gelezen te zijn.

Bijdrage aan groepswerk
Samenwerking en afstemming.

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Essay
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het kritisch omgaan met literaire teksten en andere audio-visuele bronnen. Het opsporen van relevante bronnen en secundaire literatuur. Het kunnen definiëren en toepassen van kernconcepten. Kennis van de relevante debatten en het vermogen om een kritisch standpunt in te nemen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English