SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LA2V11002
LA2V11002
Globalisering: een multidisciplinair project
Cursus informatieRooster
CursuscodeLA2V11002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
ContactpersoonC. Kanters
E-mailc.l.kanters1@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
M.L. Baerveldt
Overige cursussen docent
Docent
N.E.M. Bresser
Overige cursussen docent
Docent
K.A. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
R.A.T Koenen
Overige cursussen docent
Docent
M.E. de Koning
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
E: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is alleen voor studenten Liberal Arts and Sciences!
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2017 09:00 t/m 05-04-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student:
- de kernelementen van verschillende disciplinaire perspectieven, in het bijzonder op het verschijnsel globalisering, onderscheiden en vergelijken; een disciplinair perspectief op een aspect van globalisering toepassen;
- een wetenschappelijk artikel schrijven op basis van literatuuronderzoek;
- wetenschappelijke disciplinaire inzichten vertalen en presenteren voor een multidisciplinair platform,
- samenwerken in een multidisciplinaire groep volgens professionele en academische regels en mores.
Inhoud
Deze cursus van Liberal Arts and Sciences is bedoeld om zicht te krijgen op verschillen en overeenkomsten van verschillende vakgebieden of disciplines en beoogt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een multidisciplinair perspectief. Het onderscheid tussen disciplines, maar ook de eventuele overeenkomsten en raakvlakken, kun je het beste begrijpen en leren kennen wanneer we één en hetzelfde verschijnsel onderzoeken vanuit verschillende disciplinaire perspectieven. Globalisering leent zich daar uitstekend voor.
Globalisering − de naam verraadt het al − raakt de gehele wereld, in al haar aspecten. Globalisering kan omschreven worden als de toegenomen verbondenheid van de wereld door technologie en stromen van kapitaal, goederen, ideeën en mensen. Hoewel gesteld kan worden dat deze verbondenheid al sinds het einde van de middeleeuwen bestaat, worden de huidige processen van verbondenheid niet meer begrensd door ruimte en tijd. Moderne communicatiemiddelen (televisie, internet, mobiele telefonie) maken het mogelijk dat we elke minuut van de dag getuige kunnen zijn van de ontwikkelingen in de wereld. Deze gedeelde gelijktijdigheid en de constante wereldwijde stroom van mensen, goederen, beelden, ideeën, is vrijwel op alle segmenten van de samenleving zichtbaar: in de politiek, cultuur, milieu, economie. Als zodanig treft globalisering ieders leven van alle dag. Het beïnvloedt de muziek waar we naar luisteren, wat we eten, hoe we ons kleden, wie onze medeburgers zijn, maar ook de natuur en het klimaat van onze aarde. Alleen vanuit een multidisciplinair perspectief wordt de omvang en complexiteit van globalisering en de vraagstukken die het omvat duidelijk. 
Globalisering is een verschijnsel dat vanuit vele vakgebieden aandacht krijgt, vanuit alfa, bèta en gamma wetenschappen. Wetenschappers van verschillende disciplines doen dat elk vanuit specifieke gezichtspunten, met een eigen focus en nadruk, met hun eigen onderzoeksvragen, met hun eigen concepten en theorieën en met hun eigen onderzoeksmethoden. Zes van deze disciplinaire gezichtspunten op globalisering zullen in deze cursus centraal staan.
Opzet: Het eerste deel van de cursus bestaat uit colleges en werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges maken we kennis met de manier waarop verschillende wetenschappelijke disciplines het fenomeen globalisering benaderen. Gastdocenten laten, ieder vanuit hun eigen specialisme, hun licht schijnen op een aspect van het veelomvattende verschijnsel van globalisering. In de werkcolleges gaan we met behulp van mondelinge presentaties dieper in op de artikelen uit de bijbehorende reader. Met behulp van aangeleverde discussievragen zoeken we naar de verschillende disciplinaire perspectieven op globalisering. Dit gedeelte wordt afgesloten met een tentamen.  
Terwijl het eerste deel vooral gericht is op kennis en inzicht, gaat het in het tweede deel van de cursus om de toepassing ervan in de vorm van schrijven van wetenschappelijke artikelen en populair wetenschappelijke bijdragen. In kleine groepen werken de studenten aan een gemeenschappelijk product rondom het thema globalisering: een multidisciplinaire wetenschapsbijlage van een krant. De resultaten zullen worden gepresenteerd op de LAS-presentatiemiddag.
Voorafgaand aan de cursus wordt een syllabus uitgereikt waarin nadere informatie te vinden is over het programma, de toetsingscriteria, de deadlines, en overige cursusverplichtingen.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
reader met artikelen (online beschikbaar)
Boek
Allen F. Repko, Interdisciplinary Research: Process and Theory. Thousand Oaks: Sage, 2012. NB: dit is de TWEEDE DRUK!
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoor/werkcollege (Verplicht)

Algemeen
Hoor en werkcollege: twee maal per week gedurende drie weken.
Daarna werkbijeenkomsten twee maal per week en zelfstudie.
Er geldt een inspanningsverplichting (o.a. aanwezigheidsplicht).

Tutorial (Verplicht)

Algemeen
Vanaf week 5: 2 x 2 uur werkbijeenkomsten, verder tutorials.

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
NB. De opdrachten en het schriftelijk tentamen moeten elk voldoende zijn (5,5 of hoger) alvorens ze gemiddeld worden.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English