SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V14002
KI3V14002
Experimentele methoden en statistiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V14002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. C.P. Janssen
E-mailC.P.Janssen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het doel van deze cursus is dat studenten inzicht krijgen in de achtergrond van experimentele methoden en statistische technieken en dat ze ervaring krijgen met het toepassen en rapporteren daarvan. Nadruk ligt op methoden en technieken die relevant zijn voor onderzoek, vanuit een KI invalshoek.
 
Meer algemene doelen zijn het aanleren van academisch denken, het vergelijken van verschillende wetenschappelijke opvattingen, het uitvoeren van experimenteel  wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen en toetsen van theorieën en modellen en het rapporteren van wetenschappelijke bevindingen.
Inhoud
De cursus heeft drie verschillende onderwijsvormen.
 
Practicum
De studenten werken gedurende de gehele cursus aan een onderzoeksproject. Ze analyseren data van een psychologisch experiment,  ontwikkelen een cognitief model en toetsen hoe goed het model de experimentele data beschrijft. De resultaten worden uiteindelijk opgeschreven in een kort verslag. In het practicum passen studenten de kennis die ze hebben opgedaan in de hoorcolleges toe.
 
Werkcolleges
In de werkcolleges oefenen studenten met de statistische concepten uit het hoorcollege. Ze zullen deze concepten later ook toepassen in het practicum.
 
Hoorcolleges
Tijdens de hoorcolleges wordt de benodigde theoretische onderbouwing van de tijdens het practicum gebruikte methodes behandeld.
• De colleges van Chris Janssen zullen zich voornamelijk richten op methoden en cognitieve modellen. Welke stappen zijn bijvoorbeeld belangrijk bij het opzetten van een psychologisch experiment? En hoe kun je menselijk gedrag met computer simulaties nabootsen?
• In de colleges van Rosalie Iemhoff zullen meer in het algemeen de twee belangrijkste opvattingen (Bayesiaans en orthodox) binnen de statistiek en de daarbij behorende methodes behandeld worden.
Ingangseisen
Voorkennis
Voor het practicum is enige programmeerkennis gewenst, zoals je dat bijvoorbeeld hebt opgedaan bij een inleiding programmeren vak. Basale begrippen zoals “if/else”, “while”, “for”, “functie” en “variabele” worden als bekend beschouwd.

De specifieke kennis van programmeren in R wordt tijdens het practicum aangeleerd.
Verplicht materiaal
Boek
nog niet bekend
Internet pagina's
Software R: http://www.r-project.org/
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Practicum (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English