SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13005
KI1V13005
Wiskunde voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. R. Iemhoff
Telefoon+31 30 2535575
E-mailR.Iemhoff@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Iemhoff
Overige cursussen docent
Docent
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Bekend worden met de theorie van verzamelingen, functies en relaties, en de daarmee in verband staande noties van oneindigheid. Leren om inductieve definities en bewijzen te geven. Het beheersen van lineaire algebra: lineaire vergelijkingen, lineaire deelruimtes, lineaire onafhankelijkheid, basis, lineaire afbeeldingen, matrices, determinanten.
Inhoud
Bekend worden met de theorie van verzamelingen, functies en relaties, en de daarmee in verband staande noties van oneindigheid. Leren om inductieve definities en bewijzen te geven. Het beheersen van lineaire algebra: lineaire vergelijkingen, lineaire deelruimtes, lineaire onafhankelijkheid, basis, lineaire afbeeldingen, matrices, determinanten.
Zie voor meer informatie de website van de cursus:  http://phil.uu.nl/wiskunde
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Elke bijeenkomst voorbereiden door 2 uur te besteden aan lezen van het boek en oefeningen.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamelijk problemen oplossen, eigen oplossingen presenteren.

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging45
Minimum cijfer-

Beoordeling
In het eindcijfer tellen de beide toetsen voor ieder 45% en het gemiddelde van de inleveropgaven voor 10%. Het cijfer van beide toetsen moet minimaal een 6 zijn.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging45
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English